Co to jest BIK, KRD, BIG? Czym się zajmują? Jak je sprawdzić?

Mężczyzna w garniturze szuka informacji

Co to jest BIK, KRD, BIG? Czym się zajmują? Jak je sprawdzić?
śr: 5 | opinii: 5
Każda osoba chcąca mieć praktyczną wiedzę z zakresu finansów powinna znać podstawowe kwestie związane z najważniejszymi biurami informacji gospodarczej i kredytowej. BIK, KRD i BIG to pojęcia, których nie możesz pominąć. Poświęć kilka minut i przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się jaką rolę pełnią w praktyce, kto i dlaczego je sprawdza, w jakim celu są sprawdzane oraz kto i kiedy może złożyć w nich wpis. Dodatkowo dowiesz się, gdzie możesz pożyczyć pieniądze w przypadku, gdy posiadasz negatywne wpisy w którejkolwiek z wymienionych baz.

Co to jest BIK?

BIK to skrót od nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Jest to pewnego rodzaju magazyn wiedzy dotyczący historii kredytowych poszczególnych osób oraz podmiotów gospodarczych. Powstał w 1997 roku w związku z przepisami prawa bankowego, które umożliwiły bankom stworzenie instytucji upoważnionej do przechowywania i udostępniania danych kredytowych oraz pożyczkowych. Innymi słowy BIK jest instytucją stworzoną w celu umożliwienia wglądu w dane kredytowe klientów banków i firm pożyczkowych. Informacje, które są tam zawarte dotyczą bieżących oraz przeszłych zobowiązań. Sprawdzając bazę BIK można w niej zobaczyć, czy dana osoba nie miała opóźnień w spłacie swoich płatności. Jeżeli miała jakiekolwiek opóźnienia to widoczna jest również liczba dni, która zajęła jej na uregulowanie należności. Ponadto w BIK-u odnotowywanie są wszelkie zapytania kredytowe, które dana osoba czyni. Inaczej mówiąc, próba otrzymania kredytu lub pożyczki jest zapisywana i wpływa negatywnie na tzw. scoring BIK.

POBIERZ RAPORT BIK ZA 39 zł

Kto i kiedy sprawdza BIK?

BIK jest sprawdzany przez instytucje udzielające kredytów i pożyczek, czyli przez banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe. Robią to w celu sprawdzenia tzw. historii kredytowej. Posiadanie wiedzy na temat przeszłych i obecnych zobowiązań umożliwia im określenie wiarygodności do spłaty zobowiązania, co może mieć bezpośredni wpływ na zdolność kredytową klienta. Zapytanie do BIK-u odbywa się po złożeniu przez klienta odpowiedniego wniosku o kredyt lub pożyczkę w danej instytucji.

Na tej podstawie firma lub bank tworzy profil klienta i może potraktować go jako osobę godną zaufania lub nie. Co ważne, zdolność kredytowa może być inna w różnych instytucjach. Przeszłe opóźnienia w spłatach kredytów mogą mieć negatywne konsekwencje i starając się o kredyt hipoteczny otrzymamy odmowę, natomiast pożyczka na raty w instytucji pozabankowej może być  rozpatrzona pozytywnie.

Oczywiście istnieją również firmy pożyczkowe, które nie sprawdzają bazy BIK. Tym samym osoby, które mają złą historię kredytową i niski scoring BIK mogą otrzymać pożyczkę. W bankach nie ma takiej możliwości, gdyż te w bardziej restrykcyjny sposób podchodzą do udzielanych kredytów.

KUP PAKIET BIK ZA 99 ZŁ

Kto może dopisać mnie do BIK-u?

Do BIK-u wpisy mogą składać podmioty, z którymi nie rozliczasz się terminowo. Nie chodzi tutaj o długi ogólnie tylko o przeterminowane raty kredytów i pożyczek. Można zatem stwierdzić, że do BIK-u negatywne i pozytywne wpisy przesyłają te instytucje, które jednocześnie czerpią z nich informację. Nie spłacając rat w terminie narażasz się na to, że bank bądź firma pożyczkowa prześle negatywny wpis na Twój temat. Natomiast jeżeli wywiązujesz się ze swojego zobowiązania terminowo, informacja na temat również znajdzie się w BIK-u, co z kolei będzie miało pozytywny skutek w postaci wyższego scoringu.

Czy mogę samemu sprawdzić BIK?

Sprawdzenie bazy BIK nie jest zarezerwowane jedynie dla instytucji finansowych. Jako osoba fizyczna, również możesz go sprawdzić i wygenerować tzw. raport BIK. Będzie on dotyczył jedynie Ciebie, gdyż nie masz możliwości sprawdzania dowolnych osób trzecich i firm. Co ważne, pobranie raportu BIK nie jest tym samym co sprawdzenie danych przez bank czy firmę pożyczkową i nie wpływa negatywnie na scoring. Innymi słowy, jeżeli nawet wygenerujesz kilka raportów jednego dnia nie będzie miało to większa wpływu na ocenę Ciebie jako kredytobiorcy. Z kolei, jeżeli jednego dnia złożysz kilka wniosków o kredyt w różnych instytucjach, to Twój scoring może gwałtownie spaść. Jeśli chcesz sprawdzić swoją historię kredytową, to koniecznie powinieneś dowiedzieć się jak sprawdzić BIK.

POBIERZ RAPORT BIK ZA 39 zł

Co to jest KRD?

KRD to skrót od pełnej nazwy, którą stanowi Krajowy Rejestr Długów. Instytucja ta w niektórych elementach jest podobna do BIK-u, jednak różni się w podstawowych założeniach. Trafiają do niej dane o dłużnikach i ich długach, nie zaś o kredytach i ich spłacie. Długi, które można odnaleźć w KRD mogą być różne i nie ograniczają się do jednej branży. Nie ważne czy chodzi o fakturę, wypowiedzianą niespłaconą pożyczkę, czy może o zaległy mandat. W KRD można odnaleźć informację na ich temat.

Wpisu do baz KRD mogą dokonywać przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Muszą jednak zaistnieć ku temu odpowiednie przesłanki. Przede wszystkim po 60 dniach od momentu, w którym zapadł termin płatności, musi zostać wysłane do dłużnika wezwanie do zapłaty i dopiero po kolejnych 30 dniach można wpisać go do KRD. W przypadku firm, dodatkowo musi istnieć minimalna kwota zadłużenia, która kwalifikuje się do wpisu. Odpowiednio jest to dług wartości 200 zł, o ile dłużnikiem jest konsument oraz 500 zł, jeżeli nim nie jest. Kolejnym obowiązkiem po stronie wpisującego, który następuje w przypadku spłaty zobowiązania jest usunięcie dłużnika z rejestru w ciągu 14 dni od otrzymania środków lub innego zdarzenia powodującego wygaśnięcie zobowiązania.

Dobrą informacją dla osób oczekujących na płatność jest fakt, że po skutecznym wpisie znacząca większość dłużników spłaca swoje zobowiązanie, ponieważ wpis w KRD może mieć wiele negatywnych konsekwencji.

Kto może mnie dopisać do KRD?

Do KRD może Cię dopisać każda firma i osoba fizyczna, której jesteś winny pieniądze. Jak już wspominaliśmy ważna jest kwota, którą jesteś winny i Twoja rola w stosunku do danego podmiotu, o ile wpisującym jest przedsiębiorstwo. Należy również wspomnieć o tym, że zaległa płatność za kredyt czy pożyczkę znajdzie się w tej bazie wówczas, jeżeli umowa zostanie wypowiedziana i będzie od Ciebie wymagane abyś uregulował całą kwotę w konkretnym terminie, czego Ty nie uczynisz. Pojedyncza zaległość dotycząca raty niezostanie odnotowana. Osoby fizyczne również mogą dopisać dłużnika na nieco innych zasadach, które będą opisane w dalszej części niniejszego poradnika.

Kto i kiedy sprawdza KRD?

Nieuregulowane zaległości widniejące w Krajowym Rejestrze Długów mogą nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. O ile BIK w głównej mierze sprawdzają instytucje udzielające pożyczek i kredytów, to w przypadku KRD lista ewentualnych podmiotów sprawdzających może być szersza. Oczywiście banki i firmy pożyczkowe też sprawdzają tę bazę przed podjęciem decyzji kredytowej. Ponadto dłużnika mogą także sprawdzić firmy telekomunikacyjne czy operatorzy telewizyjni. Negatywny wpis może stanąć zatem na przeszkodzie w otrzymaniu telewizji bądź telefonu na abonament.

Ciekawą kwestią jest fakt, że przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia w KRD innych firm. Wiąże się to z wieloma korzyściami dla podmiotów, które się na to zdecydują. Pierwszym profitem z takiego rozwiązania jest możliwość odpowiedniego doboru kontrahentów. Jako przedsiębiorca możesz nawiązywać współpracę jedynie z rzetelnymi płatnikami. Ponadto otrzymując zlecenie od firmy znajdującej się na liście dłużników możesz żądać zapłaty z góry. Kolejną korzyścią jest sprawdzenie kondycji finansowej firm konkurencyjnych i tym samym pozyskanie informacji o niespłaconych przez nie długach, a to może wpłynąć na podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe.

Czy mogę samemu sprawdzić KRD?

Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ponadto nie tylko możesz, ale i powinieneś to zrobić. Dlaczego? Ponieważ część osób ignoruje taką możliwość i zaczyna działać dopiero, gdy wpis staje na przeszkodzie w uzyskaniu kredytu, pożyczki lub jakiejś innej niezbędnej do funkcjonowania usługi. Część osób może nawet nie zdawać sobie sprawy, że takowy wpis posiada. Wcale nie jest to rzadkie zjawisko. Czasami zdarza się, że zapomnimy o jakiejś płatności, a ta widnieje w KRD przez kilka lat, tak długo dopóki nie natkniemy się na odmowę w jakiejś sprawie. Może to być przykładowo mandat za jazdę na gapę sprzed 10 laty. Zdarzają się i takie przypadki. Dlatego nie ma powodu, dla którego powinieneś zwlekać z pobraniem raportu KRD. Tym bardziej, że pierwsze pobranie po utworzeniu swojego konta zawsze jest za darmo. Jeżeli nie wiesz, jak powinieneś się do tego zabrać polecamy, abyś sprawdził nasz poradnik dotyczący tego jak sprawdzić KRD.

Co to jest BIG?

BIG to skrót od nazwy Biuro Informacji Gospodarczej. Jest to szeroka nazwa i dotyczy wielu podmiotów. Każdy z nich działa na tych samych zasadach, czyli przechowuje, zbiera i przekazuje dane dłużników. Co ciekawe, wyodrębnione na naszej liście KRD (którego pełna jego nazwa to KRD BIG) to również biuro informacji gospodarczej działające na tych samych zasadach, co inne tego typu podmioty. Wyodrębniliśmy je jednak w osobnym opisie ze względu na jego popularność.

Jak już wspomnieliśmy za skrótem BIG kryje się wiele podmiotów. Poniżej prezentujemy wszystkie funkcjonujące BIG-i w Polsce. Oto one:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. – skrócona nazwa to Big InfoMonitor. Prawdopodobnie słyszałeś tę nazwę. Jest to drugi po KRD najpopularniejszy BIG w naszym kraju. Przechowuje informacje pozytywne (o spłaconych wierzytelnościach) i negatywne (informacje o dłużnikach). Dotyczą one zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. BIG InfoMonitor proponuje bardzo szeroki raport. Poza standardową bazą dłużników, informuje o danych z BIK-u i ZBP (Związku Banków Polskich).
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA – skrótem nazwy jest KIDT. Podmiot ten, jako jedyny z niniejszej grupy jest ściśle wyspecjalizowany. Świadczy usługi przyjmowania, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych o osobach fizycznych i firmach z branży telekomunikacyjnej. Raport mogą pobrać jedynie firmy posiadające wpis w UKE, czyli w rejestrze firm telekomunikacyjnych.
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. skrótem pełnej nazwy jest ERIF BIG S.A. Działa na tych samych zasadach co BIG InfoMonitor oraz KRD. Udostępnia pozytywne oraz negatywne informacje o regulowaniu płatności. Biuro to rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że jest to trzecia nazwa tego podmiotu. Wcześniej (do 2009) funkcjonowało jako KSV BIG, a następnie (do 2016) jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – w skrócie KBIG.  Jest to kolejna instytucja działająca w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Nie różni się zatem w tym względzie od podmiotów jej podobnych. Jest częścią dużej grupy kapitałowej CRIF działającej w 50 krajach na całym świecie.
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – skrót to KRD BIG. Opisywane już w niniejszym poradniku, najbardziej popularne biuro zajmujące się udostępnianiem danych gospodarczych w naszym kraju. W dodatku jest pierwszym polski BIG-iem działającym od ponad 16 lat.

 

Kto i kiedy sprawdza BIG-i?

BIG-i są sprawdzane przez przedsiębiorstwa, które z reguły mają w tym swój cel. Pierwszą grupą są firmy, które korzystają z informacji gospodarczej świadcząc usługi w stosunku do klientów. Robią tak firmy pożyczkowe, banki, firmy telekomunikacyjne, operatorzy telewizyjni i internetowi. Pozwala im to określić, czy ich potencjalny klient będzie wywiązywał się z zwartej umowy. Jak widzisz, BIG w stosunku do osób prywatnych sprawdzają głównie te przedsiębiorstwa, które oferują usługi i kredyty, w których płatności są rozkładane na raty. Zatem dotyczą przyszłości. Nikt Cię nie sprawdzi w BIG-u, gdy płatność będzie dokonywana na miejscu. Warto zadbać o swój BIG i uregulować wszystkie zaległe kwestie, tak aby w przyszłości nie mieć problemów z pozyskaniem kredytu, wzięciem telefonu na abonament czy posiadaniem internetu.

Drugą grupą są firmy, które czerpią informacje z BIG-u na temat innych podmiotów gospodarczych. Mogą to być przykładowo kontrahenci biznesowi. Firma w ten sposób może zebrać informacje dotyczące tego, czy warto ryzykować i świadczyć usługę z odroczonym terminem płatności. W przypadku, gdy dana firma posiada wpisy w BIG-u o nieopłaconych innych fakturach, można zrezygnować ze świadczenia usług na jej rzecz lub zaproponować zapłatę z góry. Dzięki takiemu działaniu dba się o przepływ pieniędzy i dobrą kondycję finansową własnego przedsiębiorstwa

Kto może mnie dopisać do BIG-u?

Częściowo opisaliśmy to zagadnienie opisując możliwość dopisania dłużnika do KRD. Rozwijając ten temat nie sposób nie wspomnieć o podstawach, które umożliwiają wpis do Biur Informacji Gospodarczych. Przede wszystkim, aby móc dopisać dłużnika do BIG-u muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki.

Do BIG-u może dopisać Cię osoba fizyczna

W przypadku konsumentów, którzy chcą wpisać dłużnika do BIG-u musi być wydany wyrok sądowy, który będzie opatrzony klauzulą wykonalności. Kwota oraz okres zadłużenia w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia.

Do BIG-u może dopisać Cię firma

W przypadku, gdy wpisującym jest firma, musi ona posiadać tytuł wykonawczy lub dług musi zaistnieć na podstawie określonego stosunku prawnego, jakim jest chociażby umowa pomiędzy nią, a zadłużonym podmiotem. Ponadto w przepisach możemy odnaleźć przesłanki dotyczące minimalnych kwot, od których firma ma możliwość dopisania dłużników do bazy BIG. Kwoty te zostały już podane, ale warto przypomnieć je po raz kolejny. Chodzi tutaj o kwotę 200 zł jako kwotę minimalną, którą musi zalegać konsument oraz 500 zł, którą musi być winien podmiot inny niż konsument.

Czy mogę samemu sprawdzić BIG?

Tak. Każdy podmiot ma prawo sprawdzić przetwarzane na jego temat informacje, niezależnie od tego, który BIG chce sprawdzić. Pierwszym krokiem, który powinieneś poczynić to odnalezienie strony internetowej wybranego przez siebie Biura Informacji Gospodarczej. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę google pełną lub skróconą nazwę podmiotu, którego szukasz. Następnie musisz się zarejestrować. Z reguły jest to proste zadanie i nie powinno sprawić Ci większych trudności. Podczas rejestracji będziesz musiał podać dane osobiste wrażliwe, takie jak imię, nazwisko, numer pesel, numer dowodu osobistego, adres i inne. Podawaj tylko prawdziwe informacje. Kolejnym etapem będzie weryfikacja danych. Może ona przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj wystarczy wysłanie zdjęcia dowodu osobistego lub weryfikacja za pomocą konta osobistego. Po pozytywnym zweryfikowaniu będziesz mógł ściągnąć raport w pdf, dotyczący Twojej osoby. Odnajdziesz tam wszelkie informacje na temat swoich zaległości, które zostały przesłane do BIG-u.

Pożyczenie pieniędzy pomimo wpisów w BIK, KRD i BIG

Jak się już dowiedziałeś, znacząca większość instytucji pożyczających pieniądze sprawdzi Twoją historię kredytową w BIK-u oraz to, czy rzetelnie regulujesz swoje zadłużenia sprawdzając BIG.

Jeżeli w przeszłości powinęła Ci się noga i posiadasz wpisy, w którejkolwiek z wymieniony baz, nie wszystko stracone. Na Twoje szczęście istnieją instytucje, które są gotowe pożyczyć Ci pieniądze nawet jeżeli posiadasz niespłacone zadłużenie lub złą historie kredytową. Zaznaczamy, że tego typu pożyczki są oferowane przez sektor pozabankowy, który oferuje Ci dwie możliwości.

Chwilówki bez BIK, KRD i BIG

Chwilówki są pożyczkami krótkoterminowymi. Jeżeli w danym miesiącu zabrakło Ci pieniędzy i jednocześnie masz potrzebę, na którą wystarczy Ci niewielka kwota, warto zastanowić się na tą opcją. Pieniądze będziesz musiał zwrócić w terminie 1-2 miesięcy. Dużym plusem tego rozwiązania jest to, że wiele firm pożyczkowych będzie gotowa pożyczyć Ci pieniądze za darmo, o ile będziesz ich nowym klientem

Jedynie niewielka liczba firm pożyczkowych oferujących chwilówki nie sprawdza BIK-u, KRD i BIG-ów. Specjalnie dla Ciebie wyselekcjonowaliśmy te firmy i ułożyliśmy z nich ranking, dzięki czemu będziesz mógł znaleźć atrakcyjną chwilówkę pomimo wpisów w bazach dłużników. Wystarczy, że przejdziesz do strony z rankingiem i zdecydujesz się na chwilówkę bez BIK.

Pożyczki bez BIK, KRD i BIG

Kolejną opcją, po którą możesz sięgnąć, to pozabankowe pożyczki ratalne. Są one odpowiednikiem bankowych kredytów gotówkowych. Powinieneś je traktować w podobny sposób i pożyczyć wówczas, gdy Twoja potrzeba jest nieco większa. Maksymalna kwota może być różna, ale najczęściej spotykaną jest 25 000 zł, chociaż zdarzają się pożyczki pod zastaw na większe kwoty. Podobnie jak w przypadku chwilówek większość firm pożyczkowych oferujących ten produkt finansowy sprawdza bazy dłużników. Instytucje oferujące pożyczki bez sprawdzania baz są w mniejszości, dlatego z ich wąskiego grona stworzyliśmy ranking. Sprawdzając go masz możliwość złożenia wniosku o dopasowaną do Twoich potrzeb pożyczkę bez BIK.

 

Biuro Informacji Kredytowej BIK - Logo

PAKIET BIK

6 pobrań raportu BIK

Alerty BIK przez 12 miesięcy

Monitoring wskaźnika BIK

99 zł / rok

SPRAWDŹ

LUB

1 RAPORT BIK

39 zł / raport

SPRAWDŹ
TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE

 

Biuro Informacji Kredytowej BIK - Logo

PAKIET BIK

6 pobrań raportu BIK

Alerty BIK przez 12 miesięcy

Monitoring wskaźnika BIK

99 zł / rok

SPRAWDŹ

LUB

1 RAPORT BIK

39 zł / raport

SPRAWDŹ

BIK, KRD, BIG wasze rozwiązania, pomysły, opinie i doświadczenia:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o