Ranking kredytów firmowych

Ranking kredytów firmowych
śr: 4.6 | opinii: 11
Kredyt firmowy to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który szuka sposobu na finansowanie firmy. Niezależnie od tego, czy szukasz pieniędzy na inwestycję, czy też chcesz poprawić płynność finansową swojej firmy, musisz sięgnąć po najbardziej opłacalne rozwiązanie. Sprawdź ranking kredytów firmowych i złóż wniosek online. Jeżeli Twoja firma nie spełnia wymogów, nie poddawaj się i sprawdź ranking pożyczek dla firm.

Staż działalności
10 miesięcy

Maksymalna kwota
3 000 000 zł

Prowizja
0,00%

Staż działalności
24 miesiące

Maksymalna kwota
300 000 zł

Prowizja
0,00%

Staż działalności
24 miesiące

Maksymalna kwota
250 000 zł

Prowizja
0,00%

Staż działalności
12 miesięcy

Maksymalna kwota
450 000 zł

Prowizja
3,99%

TOP 3 Najlepszego faktoringu:

KOSZT: od 0,12% / 1 dzień

Limit faktoringowy
30 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
5 min

KOSZT: od 1,99 % / 30 dni

Limit faktoringowy
250 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
5 min

KOSZT: od 0,09% / 1 dzień

Limit faktoringowy
1 000 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
5 min

TOP 3 Pożyczek dla firm:

Logo - Finiata

Czas wypłaty
7 minut

Kwota pożyczki
2 000 – 100 000 PLN

Okres spłaty
6 miesięcy

Czas wypłaty
15 minut

Kwota pożyczki
2 000 – 12 000 PLN

Okres spłaty
6 miesięcy

Logo - TrendCapital

Czas wypłaty
15 minut

Kwota pożyczki
100 000 – 2 000 000 PLN

Okres spłaty
1 – 24 miesięcy

PRZYDATNE ARTYKUŁY
PORADNIK O KREDYTACH FIRMOWYCH

 

Czym jest kredyt firmowy?

Kredyt firmowy jest jednym z możliwych źródeł finansowania firmy. Zarówno większe, mniejsze, jak i jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą starać się o ten typ kredytu. W dużej mierze posiada podobne cechy do kredytów, które są kierowane do osób fizycznych. W przypadku kredytu firmowego kredytodawcą również jest bank, liczba formalności jest porównywalna, a także istnieje harmonogram spłat.

Jednym z ważniejszych elementów kredytu firmowego jest to, że podobnie do kredytu hipotecznego, jest on celowy. Innymi słowy, przedsiębiorca musi przeznaczyć środki, które wypłaci mu bank na kwestie związane z działalnością swojej firmy. Kredyt firmowy, w zależności od rodzaju, może jednak znacząco różnić się swoją funkcjonalnością od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych kierowanych do konsumentów.

 

Czym się różni kredyt firmowy od kredytu dla osób fizycznych?

Kredyt dla osób fizycznych charakteryzuje jego konsumpcyjny charakter. Osoba bierze po to kredyt, aby dosłownie „coś” kupić. W przypadku kredytu gotówkowego może to być dowolna rzecz: samochód, wycieczka czy usługa remontowa itd. Z kolei kredyt hipoteczny ma już swój konkretny cel, zazwyczaj w postaci nabycia praw do nieruchomości. Natomiast w przypadku kredytu firmowego jest nieco inaczej.

Kredyt firmowy nie ma na celu konsumpcji, tylko przeznaczenie środków musi być związane z działalnością firmy. Przedsiębiorca posiadający jednoosobową działalność gospodarczą nie może „wziąć kredytu na firmę” i polecieć za te pieniądze na wycieczkę za granicę. Może natomiast to zrobić „prywatnie” ze środków z kredytu gotówkowego, który został mu przyznany na podstawie wykazanego dochodu ze swojej działalności.

 

Jaka jest celowość kredytu firmowego?

Celowość zadeklarowana przez firmę starającą się o kredyt firmowy dotyczy zazwyczaj podobnych kwestii. Poniżej wypisane są typowe cele przeznaczania środków przez firmy wspierające się tego typu finansowaniem.

Pieniądze z kredytu firmowego są przeznaczane na:

 • rozpoczęcie działalności,
 • rozwój działalności,
 • finansowanie bieżącej działalności,
 • spłatę dotychczasowych zadłużeń,
 • polepszenie płynności firmy,
 • zakup maszyn oraz sprzętów.
 • opłacenie zaliczek na podatki i ZUS
 • wypłaty pracowników

To czy kredyt zostanie przyznany danemu przedsiębiorcy zależy od tego, jak duże ryzyko kredytowe bank będzie musiał ponieść. W dużej mierze zależy ona od zdolności kredytowej Twojej firmy. Jeżeli jest na odpowiednim poziomie, a Twój cel będzie jednym z tych powyżej, to prawdopodobnie otrzymasz finansowanie. Najmniejsze szanse na otrzymanie kredytu firmowego mają firmy, które dopiero rozpoczynają działalność i mają krótki staż na rynku. Bardzo rzadko „nowe” przedsiębiorstwa otrzymują jakąkolwiek formę kredytu bankowego. Raczkująca firma, której profil jest nieznany i przedsiębiorca, który nie ma doświadczenia to nie są zbyt dobre argumenty w oczach banku, który zazwyczaj oczekuje od kredytobiorcy określonego stażu na rynku oraz dochodów na odpowiednim poziomie. W takim wypadku warto postarać się o podobny produkt funkcjonujący na rynku pozabankowym, którym jest pożyczka dla firm.

 

Jakie są rodzaje kredytu firmowego?

Oferta banków dotycząca kredytów firmowych jest znacznie bardziej szeroka niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Istnieje kilka rodzajów tego typu finansowania firm, które są zależne od kilku kwestii. Wszystkie z nich przedstawiamy poniżej.

1) Kredyt firmowy inwestycyjny

Jest to rodzaj kredytu firmowego, który jest udzielany przedsiębiorstwom, które mają zamiar poczynić konkretną inwestycję. Firmowy kredyt inwestycyjny posiada kilka ważnych cech.

Duża kwota

W przypadku kredytu inwestycyjnego, zaciągnięcie przez firmę większego zobowiązania, nie będzie stanowiło problemu. Bank w zależności od opłacalności inwestycji, zdolności i historii kredytowej powinien udzielić pożyczkodawcy wyższej kwoty, niż w przypadku innych rodzajów kredytów firmowych. Wpływ na taką postać rzeczy ma przede wszystkim:

 • dłuższy okres spłaty,
 • dodatkowe korzyści pożyczkodawcy.

 

Dodatkowe korzyści wynikają z tego, że firma finansująca się tym rodzajem kredytu firmowego robi to w celach inwestycyjnych, czyli powinna zwiększyć swoje przychody. Skoro przychody są większe, to ryzyko po stronie banku mniejsze.

Wkład własny

Dość specyficzną cechą kredytu inwestycyjnego jest to, że niektóre banki mogą oczekiwać od firmy wkładu własnego, odpowiadającego 20-30 procentowej wartości inwestycji. Przykładowo, firma chcę zainwestować w sprzęt, dzięki któremu zwiększy produkcję, a co za tym idzie sprzedaż. Sprzęt kosztuje 200 tysięcy złotych. Niektóre banki udzielą firmie kredytu na 70% wartości inwestycji, a na resztę będą wymagały wkładu własnego. W tym wypadku przedsiębiorstwo powinno posiadać kapitał w wysokości pozostałych 30%, czyli w tym wypadku 60 tysięcy złotych.

Długi okres kredytowania

Ten typ kredytu firmowego może być rozłożony nawet na 20 lat. Nie jest to oczywiście regułą, gdyż na rynku istnieją również krótkoterminowe rozwiązania. Okres spłaty powinien być dobrany indywidualnie pod potrzeby, wartość inwestycji oraz możliwości zarobkowe konkretnej firmy. Oczywiście każda z tych możliwości ma swoje plusy i minusy. Krótszy okres kredytu to mniejsze koszta, dłuższy zaś to często dodatkowe możliwości, jak chociażby zawieszenie kredytu czy też karencja w spłacie rat.

Spożytkowanie środków wyłącznie na inwestycje

Jest to typowa cecha tego produktu finansowego dla firm. Kredyt inwestycyjny dla firm wiąże się z celowym przeznaczeniem środków i wykazaniem przed bankiem opłacalności danego przedsięwzięcia. Chcąc finansować rozwój firmy za pomocą tego produktu finansowego musisz przygotować się na to, że całość środków musisz przeznaczyć na zadeklarowaną przed bankiem inwestycje. Oczywiście możliwości są bardzo szerokie i nie istnieje żaden katalog wydatków, który ograniczałby przydzielanie środków z kredytu firmowego. Można natomiast wymienić najpopularniejsze sposoby wydatkowani tego kredytu przez firmy.

Do najpopularniejszy celów inwestycyjnych finansowanych kredytem firmowym należą:

 • maszyny, sprzęt, urządzenia,
 • komputery, systemy informatyczne, oprogramowanie,
 • działki, tereny, budynki i inne nieruchomości,
 • samochody osobowe, ciężarówki i inne środki transportu,
 • uzyskanie wiedzy, patentów, licencji, praw autorskich.

2) Kredyt firmowy obrotowy

Ten rodzaj kredytu firmowego jest udzielany firmom, które za jego pomocą zamierzają finansować bieżącą działalność. Innymi słowy, bank nie oczekuje od firmy, tak jak w przypadku kredytu inwestycyjnego, konkretnej inwestycji. Tym samym bank nie musi być informowany o konkretnym celu wydania środków. Aby lepiej zrozumieć kredyt obrotowy zwróć uwagę na jego podstawowe cechy.

Cel kredytu

Celem kredytu obrotowego jest przede wszystkim bieżąca działalność. W zależności do formy bank może wiedzieć bądź nie wiedzieć na co konkretnie firma spożytkuje kredyt. Oczywiście wydatkowanie pieniędzy (nie zależnie od formy) powinno się odbyć w zakresie działalności firmy. Kredyt obrotowy może być przeznaczony, tak jak kredyt inwestycyjny, na konkretną inwestycję, z tym że w tym wypadku jest mniej opłacalny. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że bank bierze pod uwagę jedynie zdolność kredytową firmy.

Dwie formy

Firmowy kredyt obrotowy może przybrać dwie formy.

 • kredyt obrotowy jako jednorazowa wypłata – oznacz to, że firma otrzymuje kredyt jednorazowo i jego harmonogram spłat. Pożyczkobiorca, czyli firma musi wykazać przed bankiem konkretny cel i oczywiście wyłącznie w jego zakresie spożytkować środki kredytu. Co ważne, bank w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wyda pieniądze inaczej niż pierwotnie zadeklarowało, ma możliwość nałożenia indywidualnej kary, która jest zawarta w umowie.
 • kredyt obrotowy jako linia kredytowa – taka forma jest nieodłącznie powiązana z rachunkiem firmowym. Jest to oczywiste rozwiązanie, ponieważ aby móc w razie dodatkowych wydatków skorzystać z linii kredytowej najprościej jest użyć do tego konta bankowego, na którym istnieje konkretny limit dodatkowych środków w formie debetu. Co ważne, umowa na tego typu kredyt zazwyczaj zawierana jest na 12 miesięcy. Następnie, o ile obie strony są zadowolone ze współpracy, istnieje możliwość jej przedłużenia na kolejny rok (maksymalnie dwukrotnie). Ważną cechą tego produktu finansowego dla firm jest brak konkretnej celowości. Bank po prostu widząc dobrze prosperującą firmę udziela jej kredytu, który przedsiębiorstwo może wykorzystać, jednak nie ma takiego obowiązku. Firma powinna uregulować stan konta „na zero” do określonego w umowie czasu i nie musi w żaden sposób tłumaczyć się przed bankiem na co konkretnie przeznaczyła pożyczone pieniądze.

Elastyczność

Ta cecha dotyczy głównie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej. Naszym zdaniem linia kredytowa to jedna z najbardziej elastycznych form finansowania firmy. Składa się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim, pieniądze są zawsze „pod ręką”. Innymi słowy, kiedy w ramach działalności pojawi się nieprzewidziany wydatek, firma ma możliwość sfinansowania go od razu i nie potrzebuje do tego żadnej dodatkowej akceptacji banku. Nie musi również przygotowywać dokumentacji, ani też też „tłumaczyć” się przed bankiem na co zamierza wydać pieniądze. Firma mając dostęp do środków może w dowolnym czasie pobrać dowolną kwotę (oczywiście jest ona ograniczona i znana podczas jej przydzielania przez bank).

3) Kredyt firmowy pomostowy

„Normalny” kredyt pomostowy (a raczej ubezpieczenie pomostowe) jest udzielane osobom fizycznym przez banki, jako forma zabezpieczenia polegająca na zminimalizowaniu ryzyka pomiędzy wypłatą środków, a rzeczywistym wpisem banku do księgi wieczystej danej hipoteki.

Jak zatem wygląda sytuacja kredytu pomostowego w przypadku firm? Wygląda dość podobnie, z tym że dotyczy udzielenia finansowania w okresie, w którym przedsiębiorca czeka na wypłatę środków z przyznanej dotacji unijnej.

Firmowy kredyt pomostowy posiada kilka charakterystycznych cech. Warto im się przyjrzeć.

Celowość

Celem tej formy kredytu dla firm jest pomoc finansowa dla przedsiębiorstwa w realizacji zamierzonej inwestycji, na którą została udzielona dotacja ze strony Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc, firma może zacząć realizować inwestycję, na którą została udzielona zgoda na dofinansowanie, zanim przyznane środki zostaną uruchomione.

Wysokość kredytu

Kredyt jest uruchamiany w formie jednorazowej wypłaty bądź w transzach. Górną wysokością tego kredytu, o jaką mogą się ubiegać przedsiębiorcy jest maksymalna wysokość przyznanej dotacji. Przedsiębiorca zatem ma możliwość skorzystania z dotacji za nim rzeczywiście ją otrzyma.

Spłata kredytu

Dotacja, w świetle Rozporządzenia Ministra Rozwoju, może być przyznana na 85% wartości danej inwestycji, nie mniej niż 20 tysięcy zł i nie więcej niż milion złotych. Zatem przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać 15% wartości inwestycji, zaś resztę do czasu uzyskania środków z dotacji może pokryć bank. Spłata dotyczy samych odsetek kredytu. Kapitał jest spłacany dotacją.

4) Kredyt firmowy hipoteczny

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców chcących rozwijać biznes, a będących jednocześnie w posiadaniu nieruchomości jest to, że mogą zaciągnąć kredyt pod jej zastaw. Jednak ten typ kredytu ma kilka istotnych różnic w stosunku dla kredytu hipotecznego dla osób fizycznych. Sprawdź poniższe cechy charakterystyczne tej formy kredytu dla firm.

Zabezpieczenie

Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt, którego głównym zabezpieczeniem jest nieruchomość. Może ona należeć do kredytobiorcy bądź też do osoby lub osób trzecich. Co do kwestii rodzaju nieruchomości, która może być zabezpieczeniem, to nie ma konkretnych ogólnych wytycznych. Zwyczajem jest, że nie ma większych problemów przy zaakceptowaniu nieruchomości przez bank niezależnie od tego, czy jesteśmy w posiadaniu nieruchomości komercyjnej, gruntowej, czy też prywatnej.

Brak celowości

Jest to jedna z cech, która odróżnia kredyt hipoteczny dla osób fizycznych od kredytu hipotecznego dla firm. W przypadku tego pierwszego osoba fizyczna musi wykazać celowość kredytu, a celowość ta musi być zaakceptowana przez bank. W przypadku hipoteki dla firm nie ma takiej potrzeby. Przedsiębiorca w obrębie działalności swojej firmy może wykorzystać środki kredytowe w dowolny sposób niezależnie od tego, czy chce poczynić nową inwestycje, czy też uregulować bieżące zobowiązania.

Wysokość kredytu

Kredyt tego rodzaju może być przyznawany do pewnej wysokości. Oczywistym i najważniejszym wyznacznikiem wysokości kredytu hipotecznego dla firm jest wartość nieruchomości i w zależności od niej bank może określić jaką kwotę jest w stanie pożyczyć przedsiębiorcy. Istnieją wytyczne, którymi banki się posługuje przy określaniu tej kwoty.

Maksymalna kwota kredytu może stanowić:

 • 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem,
 • 50% wartości gruntów będących zabezpieczeniem, o ile przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności rolniczej.

Koszt

Koszt firmowego kredytu hipotecznego jest znacząco mniejszy, niż w przypadku kredytu obrotowego, czy też inwestycyjnego. Normą jest, że koszt danego produktu kredytowego jest ściśle powiązane z ryzykiem ponoszonym przez bank. Dlatego też kredyty pod zastaw nieruchomości są zawsze tańsze niezależnie od tego czy są kierowane do osób fizycznych, czy też firm.

 

Który rodzaj kredytu firmowego wybrać?

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od potrzeb i możliwości firmy. Jest również po części uzależniona od stażu i kondycji finansowej. Przede wszystkim, nowe firmy mają dość mocno zawężone pole, jeśli chodzi o posiłkowanie się produktami kredytowymi, ponieważ rzadko zdarzają się oferty skierowanej do tej grupy przedsiębiorców. Powód? Zbyt duże ryzyko banku.

Firmy z pewnym stażem i udokumentowanej pozytywnej historii finansowej mają już bardzo szerokie pole wyboru. W zależności od tego na czym bardziej firmie zależy może posiłkować się odpowiednim rodzajem kredytu.

Można posortować rodzaje kredytu w zależności od potrzeby, zatem jeżeli firma:

 • potrzebuje stałego „źródła”, z którego będzie czerpała i uzupełniała bieżące finansowe niedobory powinna skupić się na kredycie obrotowym w formie linii kredytowej,
 • planuje większą inwestycje i nie posiada nieruchomości bądź nie chce nią zabezpieczać kredytu, powinna starać się o kredyt inwestycyjny.
 • czeka na środki z Unii Europejskiej, które zostały już przyznane i chce „ruszyć” z inwestycją, może posiłkować się firmowym kredytem pomostowym.
 • szuka najtańszego kredytu i jednocześnie posiada nieruchomość, którą mógłby zabezpieczyć kredyt firmowy, to wówczas firma powinna skorzystać z firmowego kredytu hipotecznego, który jest znacząco tańszy od innych rodzajów kredytu.

 

Warunki i procedury otrzymania kredytu dla firm

Dla przedsiębiorcy, który jeszcze nie miał okazji finansowania swojej działalności za pomocą produktów bankowych, kwestie związane z procedurami ubiegania i przyznawania kredytu firmowego mogą wydawać się dość skomplikowane.

Oczywiście poszczególne procedury i dokumentacja może się różnić przy poszczególnych ofertach i rodzajach kredytu firmowego. Poniżej postaramy się opisać te najważniejsze kwestie dość ogólnie, ale na tyle szeroko, że przedsiębiorca interesujący się pozyskaniem tej formy finansowania będzie wiedział czego się spodziewać wnioskując o kredyt firmowy.

Jakie dokumenty przy wniosku?

Zawsze składając wniosek o kredyt musimy dołączyć do niego odpowiednią dokumentacje. Ogóle rzecz ujmując, w przypadku kredytu firmowego wymagana dokumentacja, może tyczyć się:

 1. informacji o firmie i dotyczyć takich dokumentów, jak:
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek).
 2. finansów firmy i dotyczyć:
  • dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa (bank musi sprawdzić, czy firmę stać na kredyt),
  • w przypadku działalności handlowej: stanu magazynów, zasobów produkcyjnych itd.
 3. kwestii związanych z nieruchomością, ale tylko w przypadku zabezpieczenia hipoteką. Bank w tym przypadku potrzebuję dokumentacji typowej dla tego typu kredytu np: odpis z księgi wieczystej, umowa przedwstępna z deweloperem, decyzja o pozwolenie na budowę itd.

Jaki minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej?

Jest to kwestia dość otwarta i każdy bank może mieć własną politykę w tym zakresie. Oczywiście firmy z długim stażem na rynku mają o wiele większy wachlarz wyboru spośród ofert kredytów firmowych. Każdy bank lubi pożyczać pieniądze bezpiecznie i to jest powód, dla którego nowe i krótko działające firmy mogą mieć problem z pozyskaniem środków w tej formie.

Warto wspomnieć o tym, że istnieją na rynku instytucje bankowe, które pożyczą pieniądze świeżemu przedsiębiorcy, można do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • Idea Bank
 • PKO BP.

 

Większość banków jednak od tego stroni i zazwyczaj oczekuję od firmy minimalnego stażu na rynku, który może wahać się od 6 do nawet 24 miesięcy.

Decyzja kredytowa

Jest to decyzja podjęta przez bank w sprawie naszego wniosku. Decyzję kredytową możemy podzielić na dwa rodzaje, w zależności od etapu procedowania o kredyt firmowy.

Wstępna decyzja kredytowa

Jest to decyzja podejmowana przez bank na bardzo wczesnym etapie. Innymi słowy, bank może poinformować Cię bezpośrednio o Twoich możliwościach kredytowych. Sprawdzi czy Twoje dochody i obecna sytuacja pozwala Ci na otrzymanie wnioskowanej kwoty. Często wstępną decyzję możesz otrzymać także przez telefon.

Ostateczna decyzja kredytowa

Jest to decyzja ostateczna dotycząca wypłaty środków. Jest ona podejmowana po złożeniu wszelkiej dokumentacji i sprawdzenia jej przez bank, który również upewni się, jak wygląda sytuacja Twojej firmy w BIK i KRD. Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem, bank po podjęciu decyzji kredytowej przeleje Ci pieniądze na Twój rachunek firmowy. W przypadku odmowy, powinieneś zostać poinformowany również o jej powodzie.

 

Koszty kredytu firmowego i ich odliczenie od podatku

Oczywiście koszty kredytu firmowego są znacząco mniejsze, niż w przypadku kredytów dla osób fizycznych. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że przedsiębiorcy zaciągający zadłużenie w celach firmowych, mogą niektóre opłaty „wrzucić” w koszty prowadzenia firmy. To z kolei obniży podatek oddawany do urzędu, co w ogólnym rozrachunku może okazać się dość opłacalne.

Najważniejsze kwestie przy wyborze kredytu firmowego

Najważniejszą kwestią przy wyborze odpowiedniego kredytu firmowego jest jego ogólny koszt. Aby koszt mógł zostać obniżony musi zwrócić uwagę na to co możemy „wrzucić” w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Cały kredyt nie jest kosztem prowadzenia działalności, jedynie jego poszczególne opłaty.

Opłaty kredytowe, które mogą być kosztami w firmie, to:

 • odsetki – jest to podstawowa opłata za pożyczenie pieniędzy od banku. Część kredytobiorców firmowych uważa odsetki za główny element, który należy wziąć pod uwagę wybierając kredyt firmowy. Oczywiście wysokość odsetek kredytowych jest ważna i w przypadku wysokich sum może być mocno odczuwalna, natomiast opłacone odsetki są kosztem prowadzenia działalności. Warto, zatem sprawdzić każdy kredyt w szerszej perspektywie, nie tylko pod kątem odsetek.
 • prowizja – opłata pobierana przy udzielaniu kredytu. Zazwyczaj jest pobierana na początku poprzez powiększenie kapitału do spłaty. Innymi słowy, pożyczasz od banku 50 tysięcy złotych, prowizja wynosi załóżmy 10% do oddania masz 55 tysięcy + odsetki + ewentualne inne opłaty. Ważnym elementem z perspektywy kredytobiorcy-przedsiębiorcy jest to, że może je rozliczyć jako koszt prowadzania działalności gospodarczej
 • ubezpieczenie –  jest to kolejna opłata,  która w zależności od oferty może być obowiązkowa lub dobrowolna. Należy pamiętać, że ubezpieczenie w rozliczeniu księgowym może uchodzić za koszt prowadzenia działalności gospodarczej, o ile dotyczy kredytu i NIE JEST ubezpieczeniem na życie.
 • inne opłaty – może się spotkać w banku również z innymi opłatami, pamiętaj że przedsiębiorca ma prawo odliczać wszelkiego rodzaju opłaty związane z kredytem. Ponosisz koszty związane z kredytem, zatem ponosisz koszty firmowe, które może odliczyć od podatku.

 

Kredyt firmowy czy warto?

Przede wszystkim, jeżeli weźmiemy pod uwagę wielorakość możliwości, jakie daje firmie ten rodzaj kredytu, wszystkie jego rodzaje oraz możliwe sposoby wydatkowania i finansowania swojej firmy, można odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Tak, warto wziąć kredyt firmowy. Warto wówczas, kiedy firma musi zdobyć środki na rozwój, warto gdy trzeba uregulować bieżące zobowiązania, zainwestować, czy też poczynić inne mniejsze lub większe wydatki.

Za nim jednak weźmiesz kredyt firmowy musisz pamiętać, aby dobrze wypaść w oczach banku pod względem finansowym. Ukrywanie dochodów nie wpływa pozytywnie na zdolność, która jest uzależniona od „oficjalnych” dochodów firmy.

Kredyt firmowy ma wiele plusów. Przede wszystkim, może być idealnie dopasowany do potrzeb, a jego koszty są kosztami firmy, które z powodzeniem można odliczyć od podatku. Jako przedsiębiorca powinieneś pamiętać, że niezależnie od tego, na jak bardzo „kuszącą” ofertę byś się natknął, naprawdę warto ją porównać z innymi.

 

Dyskusja i Wasze Opinie o Kredytach Firmowych:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o