Czy nadpłacanie kredytu się opłaca? Jakie są korzyści, koszty i alternatywy?

kiełkujące rośliny z monet symbolizujące zysk

Czy nadpłacanie kredytu się opłaca? Jakie są korzyści, koszty i alternatywy?
śr: 4.7 | opinii: 3
Nadpłacanie kredytu to kwestia, która nie dla wszystkich jest jasna. Część osób może uważać, że nadpłacanie jest nieopłacalne. Inne osoby uważają, że nadpłacać trzeba jak najszybciej i jak najwięcej. Trzecia grupa obrała jeszcze inną taktykę. Inwestuje lub oszczędza zamiast nadpłacać. Która z nich podejmuję najlepszą decyzję? Jakie są korzyści z nadpłacania kredytu hipotecznego i gotówkowego? Kiedy nadpłacanie kredytu jest opłacalne, a kiedy nie? Jaki sposób na nadpłacanie wybrać? Pytań jest znacznie więcej. Na wszystkie z nich otrzymasz odpowiedź w niniejszym poradniku. 

Jaka jest różnica między nadpłatą a wcześniejszą spłatą kredytu?

Różnica jest dość oczywista. Nadpłata dotyczy regularnego spłacania kredytu według harmonogramu spłat, z tym że raty są odpowiednio powiększone o określoną sumę. Inaczej mówiąc regularnie nadpłacając jakąś kwotę, spłacasz kapitał szybciej, niż początkowo ustaliłeś z bankiem. Nadpłaty możesz robić w oddziale banku lub wpłacając bezpośrednio na rachunek, który jest odpowiedzialny za obsługę kredytu. Warto jednak informować bank o nadpłacacie bezpośrednio, ponieważ istnieje możliwość, że pieniądze przelane na rachunek techniczny utkną na nim i zostaną zaliczone na poczet następnej raty. Innymi słowy, istnieje możliwość, że przelewając pieniądze na konto będziesz tworzył pewnego rodzaju nadwyżkę, z której będzie pobierana każda kolejna rata.

Ze spłatą kredytu mamy do czynienia wówczas, gdy jednorazowo wpłacamy sumę odpowiadającą kapitałowi. Jedną wpłatą pokrywasz wówczas całość zobowiązania. Ono przestaje istnieć, a Ty jesteś uwolniony od kredytu. Zauważ, że banki zarabiają w głównej mierze na oprocentowaniu, spłacając kredyt w całości pozbawiasz ich zarobku, dlatego musisz liczyć się z tym, że Twój bank przy całościowej spłacie lub nadpłacie może naliczyć Ci prowizję. Być może będziesz musiał się z nią liczyć (o kosztach nadpłaty, w dalszej części poradnika).

To czy będziesz nadpłacał kredyt często małymi sumami, czy rzadziej większymi jest zależne od Ciebie (która z tych opcji bardziej się opłaca poruszymy w dalszej części poradnika). Bank nie może Ci zabronić nadpłacania, ani całościowej spłaty kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego taka możliwość zagwarantowana jest dzięki nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym z 2017 roku. Kredyt gotówkowy, również może być spłacany częściowo lub w całości, co z kolei gwarantuje ustawa o kredycie konsumenckim.

Jakie są korzyści z nadpłacania kredytów?

W większości przypadków kredyt warto nadpłacać i to nawet kredyt hipoteczny, który jest uważany za „najtańszy pieniądz na rynku”. Zauważ, że w przypadku kredytów na nieruchomość, często występuje długi okres spłaty. Długi okres spłaty to dłuższy okres naliczania odsetek. Często łącznie musimy oddać bankowi nawet dwukrotność pożyczonej kwoty. Dlaczego część osób decyduje się na nadpłacanie kredytów? Ze względu na korzyści, które płyną z tego rozwiązania. Zapoznaj się z nimi.

1) Oszczędność

W pierwszej kolejności zadaj sobie pytanie, dlaczego banki udzielają kredytów w ogóle. Odpowiedź jest dość oczywista. Banki chcą na Tobie po prostu zarobić. Zarobek banku niezależnie od tego, jakiego kredytu udziela, jest zależny od długości kredytu (ze względu na oprocentowanie) i prowizję, którą pobiera za udzielenie kredytu. Dlatego też spłacając kredyt szybciej niż pierwotnie, bank nie zarobi tyle ile wynikałoby z pierwotnego harmonogramu spłat. Przypominamy, że bank zarabia na wpłatach od kredytobiorcy. Skoro bank przestaje zarabiać, to kredytobiorca zyskuje.

2) Skrócenie okresu spłaty lub niższa rata

Kolejną kwestią, którą musisz wziąć pod uwagę rozpatrując opłacalność nadpłacania kredytu jest to, jakie bezpośrednio korzyści płyną z tego dla Ciebie. Dokonując nadpłaty spłacasz kapitał, dlatego z każdą dodatkową wpłatą harmonogram przestaje być aktualny i Twoja rata może się zmniejszyć lub skróci się okres kredytowania. Zależy to od umowy, którą podpisałeś, jednak w większości przypadków banki pozwalają wybrać kredytobiorcy jedno z tych dwóch rozwiązań. W tym wypadku musisz pamiętać o jednym. Często bywa tak, że bank automatycznie zmniejsza ratę kredytu, jednak aby skrócić okres kredytowania potrzebny będzie aneks do umowy, a ten jest płatny!

3) Zwrot niektórych opłat

Nadpłacając kredyt spowodujesz sytuację, w której szybciej go spłacisz. Pamiętaj, że bank może naliczać jedynie te koszty, które dotyczą rzeczywistego czasu korzystania z kredytu. Nie może naliczyć nic więcej, zatem robiąc nadpłaty i tym samym spłacając kredyt szybciej, niż w pierwotnym założeniu, bank jest zobowiązany do zwrócenia Ci części poniesionych kosztów.

Bank powinien zwrócić Ci częściowo takie koszty, jak:

 • prowizja,
 • opłaty administracyjne,
 • opłata za ubezpieczenie,
 • inne jednorazowe opłaty.

 

Zaznaczamy, że nie chodzi o zwrot całości powyższych opłat. Wnosząc opłaty jednorazowe poniosłeś koszty związane z okresem, którego kredyt miał dotyczyć. Bank jest zobowiązany zwrócić Ci tę część poszczególnych kosztów, która jest równa tej części kredytu, z której nie korzystałeś.

Warto mieć tą wiedzę i przypomnieć bankowi, o jego obowiązkach. Zdarza się, że niektóre instytucje bazując na niewiedzy klienta mogą nie informować o zwrocie kosztów, które mu się należą. Jest to rzadki proceder, jednak zdarza się i lepiej być przygotowany na wszystkie możliwości. W przypadku, gdyby bank nie chciał Ci zwrócić poniesionych kosztów możesz napisać skargę do Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w skrócie UOKiK).

4) Pozbycie się psychologicznego balastu

Każdy kredyt to zobowiązanie, które może na nas ciążyć przez kilka, a (w przypadku kredytu hipotecznego) nawet kilkadziesiąt lat. Kredyt mieszkaniowy z reguły jest czymś, co na pewnych płaszczyznach umożliwia nam poukładanie sobie życia. W końcu za pieniądze z niego kupiliśmy mieszkanie, w którym często mieszkamy razem z rodziną. Większość ludzi może odczuwać pewnego rodzaju presję związaną z kredytem. Może się zdarzyć, że dotkną nas problemy finansowe i nie będzie nas stać na regularną spłatę rat. Jest to pewien psychologiczny ciężar, który odejdzie wraz ze spłaconym zobowiązaniem. Każda kolejna nadpłata będzie Cię przybliżała do tego celu. Za nim jednak zdecydujesz się na nadpłacanie kredytu polecamy, abyś w pierwszej kolejności stworzył tzw. finansową poduszkę bezpieczeństwa, która może okazać się pomocna w trudnych czasach.

Nadpłacanie kredytu a koszty, które musisz ponieść

Nadpłacając kredyty musisz liczyć się z ewentualnymi kosztami, które będziesz musiał ponieść. Niektóre banki całkowicie z nich rezygnują, inne nie. Żeby móc konkretnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnych kosztów konkretnych kredytów musimy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na aspekty prawne, ponieważ spłatę i nadpłatę kredytów regulują odpowiednie przepisy. Nakładają one na banki limity, które muszą być bezwzględnie respektowane i tym samym banki nie mogą rościć sobie większych kosztów, niż te które są zapisane w ustawie. Mogą natomiast z nich zrezygnować. Kwestia nadpłaty i spłaty kredytów jest regulowana w treści dwóch ustaw. Jedna dotyczy kredytu hipotecznego, druga zaś konsumenckiego (dotyczy takich kredytów jak gotówkowy, konsolidacyjny, samochodowy).

1) Nadpłacanie kredytu konsumenckiego a koszty (art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim)

W przypadku kredytu konsumenckiego bank może:

 • zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem (gdy stopa oprocentowania kredytu jest stała i  kwota, którą spłacasz w okresie dwunastu kolejnych miesięcy to więcej, niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw),
 • ustalić prowizję nie większą, niż 1% spłacanej części kredytu ( jeżeli okres między datą rzeczywistej spłaty kredytu a pierwotnym terminem spłaty kredytu to więcej, niż jeden rok).
 • ustalić prowizję nie większą, niż 0.5% spłacanej części kredytu ( jeżeli okres między datą rzeczywistej spłaty kredytu a pierwotnym terminem spłaty kredytu to mniej, niż jeden rok).

 

W dodatku powyższe kwoty mogą być jeszcze niższe, ponieważ bank nie może :

 • ustalić prowizji wyższej, niż bezpośrednie koszty które poniósł związane z tą spłatą,
 • ustalić prowizji wyższej, niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy.

 

Co to tak naprawdę oznacza?

Jeżeli powyższy język jest dla Ciebie niezrozumiały, to ujmijmy te kwestię w bardziej przystępny sposób. W najgorszym dla Ciebie scenariuszu, gdy posiadasz kredyt ze stałym oprocentowaniem, a nadpłaty są bardzo duże, to prowizja banku może maksymalnie wynosić 1% spłacanej przez Ciebie części.

Przepis ten na tyle komplikuje naliczanie opłat po stronie banku, że znacząca większość z nich odeszła od pobierania prowizji za nadpłatę. Dzięki temu nadpłacanie kredytów konsumenckich stało się z reguły zawsze opłacalne.

2) Nadpłacanie kredytu hipotecznego a koszty (art. 40 ustawy o kredycie hipotecznym)

W przypadku nadpłaty kredytu hipotecznego nie mamy do czynienia z prowizją. Ustawodawca ujmuje tę opłatę jako rekompensatę dla kredytodawcy. Określa przypadki, kiedy się ona należy i w jakiej wysokości. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

W przypadku kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową bank może:

 • zastrzec w umowie rekompensatę (w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego),
 • pobierać rekompensatę wyłącznie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • rekompensata nie może być większa, niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty,
 • maksymalna rekompensata nie może być większa, niż 3% spłacanej kwoty,
 • rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy (jeżeli zostało mniej niż rok do końca umowy).

 

W przypadku kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową bank może zastrzec rekompensatę przez cały okres trwania umowy (na tych samych zasadach).

Co to tak naprawdę oznacza?

Oznacza to, że bank może pobrać od Ciebie opłatę w wysokości maksymalnie 3% kwoty, którą nadpłacasz. W przypadku kredytu hipotecznego ze zmienną stopą, opłata ta może być pobierana przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy. Natomiast w przypadku stopy stałej, bank może pobierać wspomnianą opłatę przez cały okres trwania umowy.

Kiedy nadpłacanie kredytu jest naprawdę opłacalne?

Biorą po uwagę korzyści, które płyną z nadpłacania kredytów jest to opłacalne rozwiązanie niemal w każdym wypadku.

W przypadku kredytu konsumpcyjnego bardzo często banki rezygnują całkowicie z prowizji, nawet jeżeli ją sobie naliczą nie wyniesie Cię ona więcej niż 1% Twojej nadpłaty. Zauważ, że kredyty konsumpcyjne są dość wysoko oprocentowane, a co za tym idzie każda nadpłata kapitału to spore oszczędności na przyszłych odsetkach.

W przypadku kredytów hipotecznych, które są obecnie nisko oprocentowane, nadpłacanie również się opłaca. Zauważ, że żeby zainwestować pieniądze lepiej niż w nadpłatę kredytu musiałbyś znaleźć sposób inwestycji, który ze 100% skutecznością przez bardzo długi okres (odpowiadający długości realnego kredytowania) przynosiłby Ci więcej, niż oprocentowanie kredytu.

Możemy uznać za regułę stwierdzenie, że „nadpłacanie kredytu jest opłacalne niezależnie od jego rodzaju”. Od każdej reguły istnieją wyjątki i nie inaczej jest w tym wypadku.

Czasami warto wstrzymać się z nadpłatą kredytu hipotecznego, ponieważ może być to nieopłacalne w danym okresie lub ze względu na dodatkowe opłaty. Ponadto istnieją też sytuacje, w których całkowicie powinieneś porzucić pomysł o nadpłacie jakiekolwiek kredytu. Więcej wyjaśnień otrzymasz w dalszej części niniejszego poradnika.

Kiedy nadpłacanie kredytu hipotecznego się nie opłaca?

Istnieją dwa wyjątki, które musisz znać za nim nadpłacisz kredyt hipoteczny. Dzięki temu będziesz wiedział, kiedy zamiast nadpłać lepiej jest oszczędzać pieniądze, a Twoje przyszłe nadpłaty będą bardziej efektywne.

1) Skrócenie czasu kredytowania to aneks do umowy

Zwróć uwagę, że w przypadku kredytu hipotecznego, gdy po każdej nadpłacie kredytu liczysz na skrócenie okresu kredytowania, to musisz liczyć się z aneksem do umowy. W zależności od umowy, jaką podpisałeś, cena aneksu może być różna. Z reguły jest to około 150-200 zł. Jeżeli nadpłacasz regularnie (np. co miesiąc) niewielką kwotę i za każdym razem sporządzasz aneks, za który płacisz, będzie to nieopłacalne. Oszczędności na odsetkach będą mniejsze, niż opłaty które poniesiesz w związku z aneksem do umowy.

Jeżeli zależy Ci na skróceniu okresu zobowiązania, to znacznie lepszym rozwiązaniem będzie oszczędzanie pieniędzy i jednorazowa wpłata większej kwoty. Aneks do umowy kosztuje zawsze tyle samo. Niezależnie od tego, czy nadpłacisz 200 zł czy 20 000 zł, to cena aneksu się nie zmieni. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem będzie oszczędzanie pieniędzy np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie i nadpłacanie raz na jakiś czas większych kwot. Dzięki temu nie będziesz płacił często za aneks, a pieniądze które na tym zaoszczędzisz będziesz mógł wpłacić jednorazowo i zmniejszyć kapitał kredytu. Takie rozwiązanie wydaje się bardziej opłacalne.

2) Spłata w pierwszych trzech latach kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem

Stałe oprocentowanie to prawdziwa rzadkość. Znacząca część ofert kredytów hipotecznych dotyczy oprocentowania zmiennego. Jak już wiesz, w takim wypadku bank może pobierać rekompensatę jedynie przez pierwsze 3 lata, która wynosi maksymalnie 3%. Zamiast spłacać w tym czasie kredyt hipoteczny lepiej, jeśli będziesz oszczędzać te środki. Dzięki temu zamiast stracić 3% płacąc za rekompensatę bankowi, zyskasz oprocentowanie z przetrzymania pieniędzy na produktach oszczędnościowych. Pieniądze i tak nadpłacisz, z tym że robiąc to później będziesz mógł nadpłacić ich więcej i przeznaczyć na nadpłatę te same środki plus oprocentowanie, które zyskałeś w międzyczasie oraz pieniądze, które „wchłonęłaby” rekompensata.

Kiedy kategorycznie NIE nadpłacać kredytu?

Czasami rzeczywiście nadpłacanie kredytu chwilowo może się nie opłacać. Kompletnie czym innym jest jednak sytuacja, w której absolutnie nie powinno być to dla Ciebie priorytetowe. Za nim podejmiesz decyzje o lokowaniu dodatkowych środków na szybszą spłatę swojego zobowiązania zapoznaj się z czterema sytuacjami, które musisz zmienić nim zaczniesz nadpłacać swój kredyt.

1) Nie masz poduszki finansowej

Poduszka finansowa jest czymś co daje Ci bezpieczeństwo. W przypadku straty pracy, wypadku, śmierci współmałżonka, czy każdego innego problemu masz zabezpieczone dodatkowe środki finansowe, które mogą pomóc Ci w ciężkiej sytuacji. Co się stanie, gdy będziesz nadpłacał kredyt całymi latami i nagle znajdziesz się w trudnym położeniu, przez które nie będziesz mógł płacić rat w ogóle? Skontaktuje się z Tobą windykacja, następnie Twój kredyt zostanie wypowiedziany, a Ty zostanie wezwany do spłaty całości. Jeżeli tego nie zrobisz rozpoczną się wobec Ciebie działania egzekucyjne, w tym Twoja nieruchomość w przypadku kredytu hipotecznego może przejść w ręce banku. Lata nadpłacania pójdą na marne, a Ty zostaniesz z problemem i bez dachu nad głową. W pierwszej kolejności dowiedz się, czym jest i jak zbudować poduszkę bezpieczeństwa.

2) Masz problemy finansowe

Problemy finansowe mogą przybierać różną formę. Lepiej, jeżeli pozbędziesz się ich w pierwszej kolejności, a nadpłacanie kredytu przełożysz na późniejszy termin. Są rzeczy ważne i ważniejsze, zadbanie o własną kondycję finansową należy do kwestii ważniejszych. Dopiero, gdy wyjdziesz na prostą warto rozpocząć nadpłacanie kredytu.

3) Masz inne zobowiązania i/lub długi

Każda osoba odpowiednio wyedukowana pod kątem finansowym powie Ci, że każdy dług jest Twoim wrogiem. Jeżeli posiadasz inne mniejsze zobowiązania w postaci chwilówki, pożyczki na raty, niespłaconej karty kredytowej, czy też długi przez które można Cię odnaleźć w bazach dłużników, takich jak KRD czy BIG, to spłać je w pierwszej kolejności. Odciążenie finansowe powinno się rozpoczynać od najmniejszych zobowiązań. Jeżeli przez inne zobowiązania stracisz płynność finansową, lub wpadniesz przez nie w spiralę zadłużenia, to jakiekolwiek nadpłacanie kredytu w tym momencie będzie bez znaczenia. Jeżeli masz niespłacone zaległe zobowiązania, to dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się, jak wyjść z długów.

4) Żyjesz od pierwszego do pierwszego

Jeżeli nie generujesz żadnych nadwyżek finansowych to pomysł nadpłacania kredytu nie jest zbytnio mądrym posunięciem. W takim wypadku lepiej swoją uwagę poświęcić przede wszystkim na to, aby zwiększyć swój dochód. Więcej pieniędzy umożliwi Ci oszczędzanie, a następnie nadpłacanie kredytu. Będziesz czuł się bezpieczniej. Sytuacja, w której dana osoba żyje „od pierwszego do pierwszego” nigdy nie jest dla niej komfortowa. W pierwszej kolejności postaraj się generować więcej pieniędzy każdego miesiąca, zabezpieczy to twoje finanse, polepszy Twój komfort psychiczny, a także umożliwi nadpłacanie kredytu w przyszłości.

Nadpłacanie kredytu a program mieszkanie dla młodych?

Jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny i korzystasz z rządowego programu mieszkanie dla młodych, to musisz wiedzieć, że masz znacząco ograniczone możliwości nadpłacania kredytu. Musisz pamiętać o dwóch ważnych kwestiach.

1) W ciągu 5 lat całkowita kwota z nadpłaty nie może przekroczyć kwoty, którą otrzymałeś w ramach programu. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona istnieje ryzyko, że stracisz w ten sposób pozyskanie dofinansowanie i będzie musiał zwrócić część nadpłaty. Kwotę zwrotu można obliczyć za pomocą wzoru.

Procentowa kwota zwrotu z otrzymanych dopłat = (60 – X) /60

X- liczba miesięcy w programie

(Np. nadpłata została przekroczona w 22 miesiącu, za X podstawiasz liczbę 22. W tym wypadku będziesz musiał zwrócić 63% otrzymanego dofinansowania, ponieważ (60-22)/60=0.63)

2) W przypadku, gdy w ciągu 5 lat rodzinie korzystającej z programu MDM urodzi się trzecie dziecko, może otrzymać 5% dodatkowego dofinansowania. Nie zostaje ono zaliczone, jako nadpłata.

Jeżeli korzystasz z tego programu i myślisz o nadpłacie, to lepiej będzie jeżeli wstrzymasz się z nią przez pierwszych 5 lat. Pieniądze możesz oszczędzać, kredyt spłacić szybciej, jednak nie warto narażać się na błąd w obliczeniach i przypadkowe przekroczenie kwoty dofinansowania. Ewentualne skutki i kara z tego tytułu będą bardziej odczuwalne, niż koszty które poniesiesz przez brak poczynionych nadpłat.

Nadpłacanie kredytu a oszczędzanie lub inwestowanie dodatkowych środków

Teoretycznie gromadzenie pieniędzy w inny sposób może być bardziej opłacalne, niż nadpłacanie kredytu. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Przede wszystkim Twoja inwestycja, aby była bardziej opłacalna, niż nadpłacanie kredytu musi:

 • być oprocentowana na wyższym poziomie, niż wynoszą odsetki Twojego kredytu,
 • być całkowicie bezpieczna, bez ryzyka zmniejszenia zysków lub straty pieniędzy,
 • zachować wszystkie powyższe punkty przez okres odpowiadający okresowi kredytu.

 

Obecnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosi od 4 do 6%, zatem Twój zysk z inwestycji musi być wyższy. Zauważ, że dodatkowo od zysków płacony jest podatek belki, więc zysk musi być odpowiednio o niego powiększony i w zależności od oprocentowania kredytu wynosić będzie obecnie od 5 do 7,5% . Nie wspominamy już o kredytach konsumpcyjnych, które są znacząco droższe. Zauważ, że obecnie mamy stopy procentowe na niskim poziomie, dzięki czemu oprocentowanie jest niskie. Prędzej czy później powędrują one w górę, zatem w przyszłości Twój zysk musi równomiernie wzrosnąć!

Jak widzisz generowanie tak dużych gwarantowanych zysków przez tak długi okres jest w praktyce niemożliwe. Jeżeli znasz taki sposób podziel się nim w komentarzu, zyskają na tym też inni. Jednak jest to mało prawdopodobne, aby takowy w ogóle istniał. Nadpłacając kredyt o daną kwotę pieniędzy raz w roku masz pewność, że kwota równa oprocentowaniu to Twój zysk, a raczej brak straty. Co w tym wypadku jest jednoznaczne. Wniosek jest z tego taki, że regularne oszczędzanie czy inwestowanie nigdy nie będzie tak bardzo opłacalne, jak regularne nadpłacanie kredytu.

Jaki sposób na nadpłacanie kredytu wybrać?

Z matematycznego punktu widzenia, aby nadpłacanie było jak najbardziej korzystne musi się odbywać jak najczęściej. Nadpłacanie nawet niewielkich kwot powoduje, że bank traci możliwość zarabiania pieniędzy na korzystaniu przez Ciebie z kredytu. Wysokość kwoty, która podlega oprocentowaniu maleje z każdą wpłatą. Istnieją, jednak pewne wyjątki, o których już wspominaliśmy.

Przede wszystkim, w przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem, odczekaj z pierwszą wpłatą 36 miesięcy od podpisania umowy. Jeżeli chcesz skrócić okres trwania umowy, a bank przewiduje opłatę za aneks, lepiej będzie, abyś wpłacał większe kwoty. Jednak jeżeli kredyt chcesz spłacić wcześniej, a nadpłaty mają wymiar regularny, to nie ma sensu zawierać tego aneksu i skracać okresu. Dokonując regularnych wpłat i tak spłacisz go szybciej. Po prostu w przypadku zmniejszania raty masz możliwość, zwiększenia nadpłaty o kwotę, która została zaoszczędzona dzięki wcześniejszym nadpłatom, które spowodowały zmniejszenie odsetek.

Podsumowując, jeżeli nie musisz się liczyć z żadnymi dodatkowymi kosztami, nadpłacaj kredyt nawet niewielkimi kwotami tak często, jak to tylko możliwe!

Podsumowanie wszystkich ważnych aspektów nadpłacania kredytu

Dla osób, które przejrzały artykuł jedynie pobieżnie prezentujemy listę najważniejszych aspektów, o których musisz pamiętać chcąc nadpłacać kredyt. O tych rzeczach musisz pamiętać!

  1. Nadpłacanie kredytu bez względu na jego rodzaj jest opłacalne.
  2. Nadpłacanie kredytu opłaca się bardziej, niż oszczędzanie i inwestowanie.
  3. Prowizja za nadpłatę kredytu konsumpcyjnego to maksymalnie 1%.
  4. Rekompensata za nadpłatę kredytu hipotecznego to maksymalnie 3%
  5. W przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem rekompensata może być pobierana przez 36 miesięcy.
  6. W przypadku kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem rekompensata może być pobierana przez cały okres kredytu.
  7. Nie nadpłacaj kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem w ciągu pierwszy 36 miesięcy.
  8. Pamiętaj, że w przypadku skrócenia okresu kredytu bank może zażądać opłaty za aneks.
  9. Jeżeli chcesz skrócić okres nadpłacaj rzadziej i większymi kwotami.
  10. Nie nadpłacaj kredytu, gdy nie masz oszczędności, poduszki finansowej, masz problemy finansowe lub niespłacone długi.
  11. Jeżeli korzystasz z programu mieszkanie dla młodych wstrzymaj się z nadpłacaniem kredytu przez pierwsze 5 lat.
  12. Zawsze nadpłacaj swój kredyt tak często, jak możesz nawet małymi kwotami (z wykluczeniem punktów 7, 9, 10, 11).
  13. O nadpłacie poinformuj zawsze bank, aby pieniądze „nie utknęły” na koncie technicznym.

 

 

Kredyt konsolidacyjny

Bank Pekao - Logo

Oprocentowanie
7,20%

RRSO
7,44%

Prowizja
0,00%

SPRAWDŹ
TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE

 

Kredyt konsolidacyjny

Bank Pekao - Logo

Oprocentowanie
7,20%

RRSO
7,44%

Prowizja
0,00%

SPRAWDŹ

Nadpłacanie kredytu wasze rozwiązania, pomysły, opinie i doświadczenia:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o