Co to jest Scoring BIK? Jak sprawdzić swoją ocenę punktową BIK?

Logo BIK obok oceny punktowej

Co to jest Scoring BIK? Jak sprawdzić swoją ocenę punktową BIK?
śr: 5 | opinii: 3
Interesuje Cię scoring BIK i jego wpływ na Twoje możliwości kredytowe? Czy wiesz, w jaki sposób jest kształtowany, jak go sprawdzić i jak możesz go poprawić? Prawdopodobnie wiesz mniej niż Ci się wydaje. Możesz być pewny, że wiedza w tym zakresie to wielkie ułatwienie w pomyślnym przejściu każdej procedury kredytowej. Zdobądź ją czytając niniejszy poradnik o scoringu BIK.

Co to jest scoring BIK

Scoring BIK to ocena punktowa dotycząca historii kredytowej danej osoby. Dotyczy każdego, kto kiedykolwiek spłacał kredyt bankowy lub pożyczkę pozabankową udzieloną przez firmę, która przekazała dane o niej do Biura Informacji Kredytowej. To właśnie BIK ocenia każdego kredytobiorcę i przyznaje odpowiednią punktacje. Jest ona tworzona na podstawie obiektywnego algorytmu matematycznego i przyjmuje wartość w granicach od 1 do 100. Najniższa wartość oznacza bardzo złą historie kredytową, zaś górna granica doskonałą. Swój własny scoring, według danych podanych przez BIK, posiada ponad 13 mln Polaków. To wszystkie te osoby, które kiedykolwiek otrzymały kredyt bądź pożyczkę i tym samym Biuro Informacji Kredytowej odnotowało historię ich spłaty w swojej bazie.

Co wpływa na ocenę punktową BIK

BIK tworząc ocenę punktową musi stworzyć charakterystykę danej osoby. Aby móc to zrobić musi posłużyć się odpowiednim algorytmem, który posługuje się danymi z czterech płaszczyzn. Są one elementami wszelkich gromadzonych danych na tematy kredytobiorcy.

Elementy mające wpływ na scoring BIK

Możemy wyróżnić grono kwestii, które bezpośrednio wpływają na Twój scoring w BIK-u. Jak duży wpływ mają poszczególne elementy na określenie punktacji? Nie wiadomo, możemy jedynie je oszacować. Biuro Informacji Kredytowej nie ujawnia wzoru matematycznego, którym się posługuje do jej określenia. Możemy wyróżnić cztery najważniejsze kwestie oraz inne o mniejszym znaczeniu.

Najważniejsze cztery elementy mające wpływ na scoring BIK

 • Terminowość spłaty rat– ma największy udział w określaniu scoringu. Płatności bez opóźnień sprawiają, że Twoja ocena jest wyższa, niż gdybyś płacił po terminie.
 • Doświadczenie kredytowe – jedna krótkoterminowa pożyczka to za mało na dobry scoring. Jeżeli spłaciłeś terminowo kilka kredytów to oznacza, że jesteś rzetelnym płatnikiem, a to powinno wpłynąć pozytywnie na Twoja punktację.
 • Stopień wykorzystania środków – chodzi o limity kredytowe na koncie osobistym i kartach kredytowych. Maksymalnie wykorzystany limit nie wpływa dobrze na ocenę punktową w BIK-u. Abstrahując już od samego scoringu, to posiadane limity obniżają również Twoją zdolność kredytową w oczach banku.
 • Częstotliwość wnioskowania – chodzi o składanie wniosków o nowe kredyty. Jeżeli składasz wniosek w jednym banku, dostajesz odmowę, a następnie starasz się kolejny itd., to obniżasz tym swój scoring BIK.

 

Inne elementy mające wpływ na punktację BIK

 • Okres zwlekania z płatnościami – czym dłużej zwlekasz z płatnością tym Twój scoring BIK będzie niższy. Jeżeli posiadasz środki finansowe, to lepiej będzie, jeżeli spłacisz zobowiązanie jak najszybciej. Odwlekanie wpłaty może pozbawić Cię możliwości zaciągania kredytów w przyszłości.
 • Częstotliwość występowania opóźnień w spłacie – częste opóźnienia również mają swoje odbicie w Twojej ocenie punktowej, nawet jeżeli zwłoka jest niewielka, a kwota mała.
 • Wysokość opóźnionych zobowiązań – czym więcej pieniędzy nie spłacasz w terminie, tym gorzej dla Twojej punktacji w BIK-u.

 

POBIERZ RAPORT BIK ZA 39 zł

W jakim celu BIK sporządza scoring?

Banki i firmy pożyczkowe wykorzystują scoring BIK do określenia, jak rzetelnym płatnikiem jest ich potencjalny klient. Każda z tych instytucji posiada własne modele oceny ryzyka kredytowego, jednak każda z tych instytucji niezależnie od wypracowanego modelu, posługuje się scoringiem BIK w jego określeniu. Innymi słowy, wszystkie banki i większość firm pożyczkowych korzysta z oceny punktowej BIK-u do określenia, czy danej osobie udzielić pożyczki, czy też nie.

Jakie produkty finansowe wiążą się ze sprawdzeniem oceny punktowej BIK?

Z całą pewnością przy próbie zaciągnięcia jakiekolwiek kredytu w Banku lub SKOK-u Twój scoring w BIK zostanie sprawdzony. Dotyczy to wszystkich produktów pożyczkowych oferowanych przez te instytucje, takich jak kredyt:

 

W dodatku, firmy pożyczające na gruncie prawa cywilnego, również w znaczącej większości sprawdzą Twoją historię kredytową. Jeżeli nie spłacałeś rat w terminie i tym samym Twoja ocena punktowa jest na niskim poziomie, to nie otrzymasz produktów pozabankowych, takich jak:

 

KUP PAKIET BIK ZA 99 ZŁ

Czy można pożyczyć pieniądze bez sprawdza scoringu BIK?

Tak, można. Na całe szczęście osoby, które mają złą historię kredytową nie są na całkowicie spalonej pozycji. Niewielka część funkcjonujących na naszym rynku firm pożyczkowych posiada produkty dla osób z niskim scoringiem w BIK-u. Jeżeli szukasz takiej opcji na pożyczenie pieniędzy, to musisz liczyć się z większymi kosztami, niż w przypadku innych produktów pożyczkowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że firmy, które oferują tego typu pożyczki ponoszą większe ryzyko niespłacenia zobowiązania. To z kolei przekłada się na ich koszty.

Za nim złożysz wniosek o konkretną pożyczkę bez sprawdzania baz, powinieneś skorzystać z rzetelnego rankingu, który umożliwi Ci wybranie takiego produktu, za który zapłacisz jak najmniej. Nawet jeżeli Twoja sytuacja jest znacznie gorsza, niż jedynie zła przeszłość finansowa, to również znajdziesz coś dla siebie. Masz do wyboru rankingi dotyczące:

 

Jaki scoring BIK mają Polacy?

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało informacje dotyczące scoringu oraz innych interesujących danych.

Wynika z nich, że w Polsce:

 • jest 15,4 mln aktywnych kredytobiorców,
 • scoring BIK można naliczyć wobec 13,4 mln osób,
 • średnia ocena scoringu BIK to 79 punktów,
 • najwyższy średni scoring BIK mają mieszkańcy Rzeszowa – średnio 82,2 pkt
 • niską ocenę (od 0 do 58 pkt) posiada 1 078 135 osób,
 • umiarkowaną ocenę (od 59 do 68 pkt) posiada 1 463 392 osób,
 • dobrą ocenę (od 69 do 73 pkt) posiada 1 461 792 osób,
 • bardzo dobrą ocenę (od 74 do 79 pkt) posiada 2 385 743 osób,
 • doskonałą ocenę (od 80 do 100 pkt) posiada 6 965 817 osób,
źródło: media.bik.pl

 

Czy można obliczyć scoring BIK samemu?

Do samodzielnego obliczenia scoringu musiałby być użyty wzór matematyczny, którym posługuje się Biuro Informacji Kredytowej. Ten jednak nie jest nikomu znany i jest strzeżoną tajemnicą. Dlaczego? Ponieważ osoby znające go miałyby możliwość do manipulacji i do sztucznego zawyżenia swojej punktacji. Oczywiście w internecie możesz znaleźć wiele różnych kalkulatorów BIK, które w jakiś sposób szacują Twoją ocenę punktową. Nie mogą być one rzetelne, ponieważ ich autorzy stosują inne wytyczne do obliczania scoringu, zatem siłą rzeczy jego wynik będzie inny, niż ten widniejący w BIK-u. Nie ma więc większego sensu korzystać z tego typu kalkulatorów. Co możesz zrobić? Jeżeli potrzebujesz wiedzy na temat własnej oceny punktowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś po prostu ją sprawdził.

Jak sprawdzić swój scoring BIK?

Aby móc poznać własną punktację musisz sprawdzić BIK, a to jest bardzo proste. W dużym skrócie wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie BIK-u, zweryfikujesz swoje dane i pobierzesz tzw. raport BIK. Co istotne, aby poznać scoring, musisz zapłacić za bardziej rozbudowaną wersję raportu, a ta (przy pojedynczej wersji) kosztuje 39 zł. Dopiero wówczas będziesz znał dokładną ocenę punktową swojej historii kredytowej.

POBIERZ RAPORT BIK ZA 39 zł

Jak dobrze wiesz wpływ na Twój scoring mają wszelkie opóźnienia i zapytania kredytowe. Te są monitorowane przez Biuro Informacji Kredytowej, któremu możesz zlecić powiadomienie Cię sms-em o każdym opóźnieniu, zapytaniu o Twoje dane oraz zamknięciu zobowiązania. Aby móc skorzystać z takiej usługi musisz wykupić tzw. alerty BIK.

AKTYWUJ ALERTY BIK ZA 24 ZŁ

Jeśli chodzi o kwestie cen usług BIK-u, to warto wspomnieć o możliwości zakupu pakietu, który umożliwia dwunastokrotne pobranie raportu BIK w raz z usługą alertu BIK przez rok, w cenie 99 zł. Rozwiązanie to jest opłacalne, jeżeli masz pewność, że w ciągu najbliższego roku pobierzesz raport co najmniej trzykrotnie lub chcesz pobrać raport dwa razy oraz korzystać z alertu.

Brak scoringu w raporcie BIK

Może się zdarzyć, że posiadasz lub posiadałeś zobowiązanie, a mimo to scoring w Twoim raporcie nie występuję. Co ma wpływ na brak oceny punktowej w raporcie BIK? Istnieją cztery możliwości, które za to odpowiadają. Sprawdź, do którego przypadku należysz.

Za brak scoringu BIK odpowiada:

 • okres spłaty pojedynczego zobowiązania, który jest krótszy niż 6 miesięcy,
 • brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania (w przypadku terminowych płatności),
 • minięcie 5 lat od zobowiązania, w którym nie mieliśmy opóźnień i wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych,
 • minięcie 5 lat od zobowiązania, w którym mieliśmy opóźnienia w spłacie przekraczające 60 dni.

 

Wszystkie powyższe przypadki sprawiają, że BIK jeszcze lub już nie może przetwarzać naszych danych. Skoro nie posiada na nasz temat danych nie jest w stanie na ich podstawie wygenerować odpowiedniego scoringu. Jak sam widzisz, najlepiej być doświadczonym kredytobiorcą, który zezwala na przetwarzanie danych i płaci raty w terminie. Takie działanie pozwala na posiadanie scoringu BIK z bardzo dobrą punktacją.

Jaka musi być ocena punktowa w BIK, żeby otrzymać kredyt w banku?

Nie ma jednej uniwersalnej zasady, która określa ocenę punktową w BIK-u potrzebną do otrzymania kredytu bankowego. Proces przyznawania kredytów jest dość skomplikowany, a każdy bank posługuje się innymi kryteriami. Poza tym, kryterium scoringu BIK jest jedynie jednym z całego szeregu czynników branych pod uwagę przy ocenie Twoich możliwości. Na Twoją zdolność kredytową mają wpływ takie aspekty jak zatrudnienie, rodzaj umowy czy wysokość wynagrodzenia. Twoje dane z BIK, również są ważne ale stanowią jedynie jeden z elementów, które bierze pod uwagę instytucja, u której starasz się o finansowanie.

Załóżmy, że jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, Twoja wysokość dochodu umożliwia Ci zaciągnięcie kredytu i jego przyznanie zależy od Twojego BIK-u. Nazwy, które widnieją przy odpowiedniej punktacji mogą sporo nam powiedzieć o tym, jak instytucje mogą patrzeć na scoring. Słowo „dobry” ma wydźwięk pozytywny, a określenie to zaczyna się od 69 punktów, przynajmniej według Biura Informacji Kredytowej. Oczywiście czym punktacja większa tym lepsza, aczkolwiek jeżeli mielibyśmy wyznaczyć jakieś absolutne minimum to będzie nim właśnie ta ocena punktowa.

Jak poprawić swój scoring BIK?

Jeżeli wiesz, że w niedalekiej przyszłości będziesz starał się o kredyt i chcesz się do tego czasu przygotować, to musisz postępować według pewnych wytycznych. Wówczas Twój scoring BIK na pewno wzrośnie. Porady te dotyczą jedynie czasu teraźniejszego. Nie masz możliwości wpłynięcia na przeszłe opóźnienia i mimo Twoich starań negatywna informacja o zaległościach z przeszłości, będzie widniała jeszcze jakiś czas.

Aby wzrosła Twoja ocena punktowa BIK musisz:

  • zrezygnować z kart kredytowych – wpływają one negatywnie na scoring. Nawet jeżeli regularnie spłacasz zobowiązanie, które na nich powstaje, to i tak sam fakt ich istnienia może powodować zmniejszenie Twojej punktacji.
  • zamknąć limity kredytowe – podobnie jak przy kartach kredytowych, które również są limitem. Pamiętaj, że nie chodzi tutaj jedynie o kwestie punktacji. Wszelkie limity mają również duże znaczenie przy określaniu Twojej zdolności kredytowej przez bank.
  • płacić zobowiązania na czas – lepiej abyś pilnował terminów przed planowanym zaciągnięciem kredytu. Twój scoring BIK odczuje to pozytywnie w przypadku płatności ratalnych. W przypadku innych wierzycieli miej na uwadze, że wpis w bazach dłużników może Cię kosztować brakiem przyznania kredytu lub pożyczki.
  • zbudować swoją historię kredytową – ciężko będzie Ci otrzymać kredyt hipoteczny, jeżeli nigdy nie spłaciłeś, żadnego innego zobowiązania. Jeżeli nie posiadasz doświadczenia kredytowego może pora je zbudować? Wzięcie niewielkiego kredyt i spłacenie go w terminie na pewno pozytywnie wpłynie na postrzeganie Ciebie w oczach banku. Co ważne powstanie wówczas Twój scoring, który do tej pory nie istniał. Jeżeli chcesz rozpocząć budowanie historii kredytowej decyduj się na najtańsze rozwiązania, a te znajdzie w naszych ranking (możesz je odnaleźć w menu).
  • skorzystać z wakacji kredytowych lub karencji kredytu – w przypadku problemów finansowych mogą być idealnym rozwiązaniem. Dzięki nim możesz uniknąć opóźnień w spłacie, a tym samym Twój scoring nie odczuje tego w negatywny sposób.

 

KUP PAKIET BIK ZA 99 ZŁ

Podsumowane najważniejszych aspektów scoringu BIK

 1. Scoring BIK to ocena punktowa, która określa Ciebie jako kredytobiorcę.
 2. Służy ona bankom i firmom pożyczkowym do określenia Ciebie jako wiarygodnego bądź niewiarygodnego w procesie rozpatrywania Twojego wniosku o kredyt lub pożyczkę.
 3. Twoja ocena jest wyrażana liczbowo i otrzymuje wartość między 1 a 100.
 4. Czym więcej punktów uzyskujesz tym lepiej świadczy to o Tobie jako kredytobiorcy,
 5. W Polsce scoring BIK posiada 13,4 mln osób.
 6. Czterema najważniejszymi elementami mającymi wpływ na ocenę punktową są: 1) terminowość spłaty, 2) doświadczenie kredytowe, 3) częstotliwość wnioskowania o kredyty i pożyczki oraz 4) wykorzystanie środków na kartach i limitach.
 7. Każdy bank i firma pożyczkowa ma swój własny model określania ryzyka kredytowego, a scoring BIK jest jedynie jedynym z elementów, które są brane przez nie pod uwagę.
 8. Istnieją produkty oferowane przez firmy pożyczkowe, do otrzymania których nie musisz mieć dobrego scoringu (ich rankingi znajdziesz w menu).
 9. Scoringu BIK nie można obliczyć samemu. Wzór, którym posługuje się Biuro Informacji Kredytowej do jego obliczania jest tajny .
 10. Swoją ocenę punktową możesz sprawdzić pobierając raport ze strony BIK-u.
 11. Twój scoring BIK może nie istnieć, jeżeli 1) nie masz doświadcza kredytowego, 2) Twój kredyt jest spłacany poniżej 6 miesięcy, 3) nie wyraziłeś odpowiednich zgód na przetwarzanie danych itd.
 12. Jeżeli chcesz otrzymać kredyt bankowy to dobrze, jeżeli będziesz posiadał przynajmniej 69 punktów i tym samym ocena Twojej historii kredytowej będzie dobra.
 13. Możesz poprawić swój scoring BIK zamykając karty kredytowe i inne limity oraz spłacając terminowo zobowiązania.

 

 

Biuro Informacji Kredytowej BIK - Logo

PAKIET BIK

6 pobrań raportu BIK

Alerty BIK przez 12 miesięcy

Monitoring wskaźnika BIK

99 zł / rok

SPRAWDŹ

LUB

1 RAPORT BIK

39 zł / raport

SPRAWDŹ
TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE

 

Biuro Informacji Kredytowej BIK - Logo

PAKIET BIK

6 pobrań raportu BIK

Alerty BIK przez 12 miesięcy

Monitoring wskaźnika BIK

99 zł / rok

SPRAWDŹ

LUB

1 RAPORT BIK

39 zł / raport

SPRAWDŹ

Scoring BIK wasze komentarze, opinie i doświadczenia:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o