Kiedy można usunąć dane z BIK-u? Jak to zrobić? + wzór wniosku

logo Biura Informacji Kredytowej obok śmietnika

Kiedy można usunąć dane z BIK-u? Jak to zrobić? + wzór wniosku
śr: 4.8 | opinii: 5
Usunięcie danych z BIK nie jest prostą sprawą. Jakie dane zbiera BIK? Które z nich można usunąć, a które nie? Czy korzystać z firm „czyszczących” BIK? Czy może zrobić to samemu? Na co się powołać? Jak napisać wniosek o usunięcie danych z BIK-u? Dowiesz się tego czytając nasz poradnik. W dodatku możesz wykorzystać wzory wniosków, które specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy.

BIK to instytucja zbierająca dane

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która została powołana przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych na temat zobowiązań i ich spłaty przez kredytobiorców i pożyczkobiorców.

Podmioty, które czynnie korzystają z tej instytucji to:

 

Powyższe instytucje pobierają dane z BIK-u w celu sprawdzenia historii kredytowej klienta, która służy w celu weryfikacji i określenia, czy dana osoba jest zdolna do spłaty wnioskowanego zobowiązania. Innymi słowy za każdym razem, gdy wnioskujesz o jakikolwiek kredyt, to bank lub SKOK sprawdzi Twoją historię spłaty przeszłych zobowiązań oraz teraźniejszą ich liczbę. Na tej podstawie określi czy jesteś wiarygodnym kredytobiorcą, czy też nie.

POBIERZ RAPORT BIK ZA 39 zł

Poza instytucjami działającymi w oparciu o prawo bankowe, dostęp do danych zawarty w BIK-u mają też podmioty działające w oparciu o prawo cywilne i ustawę o kredycie konsumenckim. Większość firm oferujących chwilówki i pożyczki na raty sprawdza informację w BIK-u na temat klientów składających wniosek o pożyczkę.

Jakie dane posiada BIK?

Ważną informacją jest to, że Biuro Informacji Kredytowej zbiera zarówno dane osób fizycznych, jak i firm.  Co istotne wszystkie dane zbierane przez BIK są gromadzone i przetwarzane na podstawie przepisów prawa bankowego i ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy te są restrykcyjne, co wymusza na BIK-u spełnianie najwyższych standardów w zakresie dbałości o dane klientów instytucji finansowych.

Dane zbierane przez BIK są różnorodne, ale ograniczone i dotyczą:

1) wszelkich informacji o zobowiązaniach tj.:

 • ich ilości,
 • kwoty,
 • rodzaju,
 • daty ich powstania,
 • terminowości regulowania rat,
 • ilości dni opóźnienia,
 • waluty, w której spłacane jest zobowiązanie,
 • okresu spłaty,
 • celu finansowania,
 • źródła zobowiązania,
 • numeru i stanu rachunku,
 • warunków spłaty zobowiązania

 

2) danych osobowych klienta tj.:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer NIP,
 • dane dotyczące dokumentów tożsamości,
 • nazwisko rodowe,
 • nazwisko panieńskie matki,
 • imię ojca,
 • imię matki,
 • data urodzenia,
 • miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • dane adresowe,
 • dane teleadresowe (np. nr tel i e-mail),

 

3) danych socjodemograficznych tj.:

 • dochodów,
 • wydatków,
 • informacji o zatrudnieniu,
 • informacji o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • stanu cywilnego,
 • liczbie osób w gospodarstwie domowym,
 • wykształceniu,
 • ustroju majątkowym małżonków.
(źródło bik.pl/rodo)

 

Jakie dane można usunąć z BIK?

Dane z BIK można usunąć jedynie częściowo i to w bardzo konkretnych przypadkach. Co ważne Biuro Informacji Kredytowej przetwarza te dane, jest ich administratorem, jednak działa na podstawie prawa bankowego i to ono wyznacza kiedy, w jakich przypadkach i które dane można usunąć lub poddać korekcie. Nie jest więc to kwestia wewnętrzna BIK-u, tylko stosowania się tej instytucji do obowiązujących przepisów.

Trzy przypadki usunięcia danych z BIK

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych prawidłowo spłaconego kredytu – w tym wypadku kredyt jest widoczny dla wszystkich i pozytywnie wpływa na Twoją historię kredytową. Jeżeli zgody na przetwarzanie danych nie udzieliłeś, to kredyt będzie niewidocznych dla wszelkich instytucji, w których wnioskujesz o kredyt. Z kolei, jeżeli ją udzieliłeś to będzie widoczny, jednak tę zgodę możesz odwołać. Czy ma to sens? Według nas nie ma, ponieważ pozytywne informacje budują Twoją historię kredytową, a informacja o prawidłowo spłacanym kredycie dobrze wpływa na postrzegania Ciebie jako kredytobiorcy w oczach banku.
 2. Usunięcie informacji o nieprawidłowo spłacanym kredycie po 5 latach od jego wygaśnięcia – ta opcja dotyczy spłacanego kredytu z opóźnieniem. Jeżeli spóźniłeś się z ratami powyżej 60 dni, to niezależnie od tego czy udzieliłeś zgodę na przetwarzanie danych, czy też nie, informacja ta będzie przetwarzana przez BIK przez 5 lat od daty, w której kredyt został całkowicie spłacony. Jeżeli udzieliłeś zgodę na przetwarzanie danych, to po upływie 5 lat dane dalej będą widoczne na temat tego zobowiązania, jednak w takim wypadku możesz usunąć te dane, ale tylko po upływie wskazanego terminu. Czy warto to zrobić? Według nas tak, ponieważ „stary” przeterminowany kredyt nie będzie widoczny dla instytucji i tym samym nie będzie miał negatywnego wpływu na Twoją historie kredytową i istnieje większa możliwość otrzymania nowego zobowiązania, o które zamierzasz wnioskować.
 3. Poinformowanie o błędnych danych – w przypadku, gdy zauważyłeś (np. w ściągniętym raporcie BIK), że Twoje dane są nieaktualne bądź nieprawdziwe, masz prawo dokonać korekty. BIK nie może przetwarzać danych niezgodnych z prawdą. Zdarza się jednak, że niektóre z nich mogą widnieć, ponieważ zostały wpisane w sposób omyłkowy. Warto w takich przypadkach poinformować administratora, czyli Biuro Informacji Kredytowej, o błędzie. Ma on obowiązek dokonania korekty.

 

KUP PAKIET BIK ZA 99 ZŁ

Jak usunąć dane z BIK?

Część osób szukających informacji na temat usunięcia danych z BIK-u natyka się na oferty firm, które oferują jego tzw. „czyszczenie”. Ogłoszeniodawcy sugerują, że posiadają środki prawne i umiejętności, które umożliwią im usunięcie niewygodnych danych, które uniemożliwiają zlecającemu taką usługę, zaciągnięcie kredytu bankowego. Jest to nieprawda i wprowadzenie tych osób w błąd. Mało tego, jest to karane, ponieważ każdy kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 286 § 1 k.k.).

Usunąć dane z BIK możesz na własną rękę składając odpowiednie pismo. Musisz je złożyć w instytucji, od której pożyczyłeś pieniądze, ponieważ tylko taka forma umożliwia wykreślenie danych, jeżeli dotyczą któregoś z trzech przytoczonych powyżej przykładów. Biuro Informacji Kredytowej dokonuje korekty lub usunięcia danych tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od instytucji, w której klient miał zobowiązanie, nie zaś bezpośrednio od klienta.

Pismo o usunięcie danych z BIK [WZÓR]

W przypadku, gdy Twoja sytuacja spełnia kryteria usunięcia danych możesz to zrobić za pomocą odpowiedniego wniosku kierowanego do instytucji, które dane zamieściła. Poniżej znajduje się wzór pisma, który możesz skopiować lub pobrać i wypełnić.

Aby dostarczenie do instytucji było skuteczne, możesz je:

 • zanieść do oddziału banku,
 • przesłać bezpośrednio do jego siedziby,
 • wysłać na adres e-mail.

.................................
Imię i Nazwisko
.................................
Adres
.................................
Pesel
.................................
Numer dowodu

.................................

Nazwa Banku

.................................

Adres Banku

Wniosek

Wycofuje zgodę na przetwarzanie danych przez Biuro Informacji Kredytowej dotyczących kredytu nr ..............., który został zawarty dnia .............. . Zobowiązanie to jest zamknięte oraz było spłacane bez opóźnień i tym samym zgodnie z prawem bankowym mam prawo wnosić o usunięcie jego danych z bazy BIK. Proszę o informację zwrotną. W przypadku odmowy proszę o wskazanie podstawy prawnej.

.................................

Podpis

POBIERZ

.................................
Imię i Nazwisko
.................................
Adres
.................................
Pesel
.................................
Numer dowodu

.................................

Nazwa Banku

.................................

Adres Banku

Wniosek

Proszę o usunięcie danych przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej dotyczących kredytu nr ..............., który został zawarty dnia .............. . Od spłaty powyższego zobowiązania minęło 5 lat i zgodnie z prawem bankowym po tym okresie mam prawo wnosić o usunięcie jego danych z BIK. Proszę o informację zwrotną. W przypadku odmowy proszę o wskazanie podstawy prawnej.

.................................

Podpis

POBIERZ

.................................
Imię i Nazwisko
.................................
Adres
.................................
Pesel
.................................
Numer dowodu

.................................

Nazwa Banku

.................................

Adres Banku

Wniosek

Proszę o korektę/usunięcie danych dotyczących .............................................................................................................................................................................................................................................................................. przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Zgodnie z prawem bankowym BIK nie może przetwarzać danych nieprawdziwych, jak ma to miejsce w tym przypadku. Proszę o informację zwrotną. W przypadku odmowy proszę o wskazanie podstawy prawnej.

.................................

Podpis

POBIERZ

Usunięcie danych z BIK podsumowanie najważniejszych kwestii

 1. Administatorem danych dotyczących kredytów i pożyczek jest Biuro Informacji Kredytowej.
 2. W oparciu o dane zgromadzone w BIK-u instytucje finansowe podejmują decyzje o przyznaniu produktu kredytowego lub oddaleniu wniosku.
 3. Instytucje, które zaciągają informacje z BIK-u oraz przesyłają do niego dane to banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe.
 4. BIK przetwarza dane osobowe, informacje o zaciągniętych zobowiązaniach oraz dane socjodemograficzne klientów.
 5. Istnieją trzy przypadki, w których istnieje możliwość usunięcia danych. 1) Odwołanie zgody na przetwarzanie danych kredytu spłacanego regularnie. 2) Usunięcie informacji o kredycie spłacanym nieregularnie po 5 latach od jego wygaśnięcia. 3) Usunięcie lub korekta danych, które są niepoprawne.
 6. Nie warto korzystać z firm, które oferują „czyszczenie BIK-u”. Nie posiadają większych możliwości, niż osoba, której przetwarzane dane dotyczą.
 7. BIK usuwa dane na pisemny wniosek instytucji, która je zamieściła.
 8. W trzech wspomnianych przypadkach należy zwrócić się do instytucji z wnioskiem o usunięcie danych. W tym celu możesz użyć wzorów zawartych w naszym poradniku.

 

 

Biuro Informacji Kredytowej BIK - Logo

PAKIET BIK

6 pobrań raportu BIK

Alerty BIK przez 12 miesięcy

Monitoring wskaźnika BIK

99 zł / rok

SPRAWDŹ

LUB

1 RAPORT BIK

39 zł / raport

SPRAWDŹ
TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE

 

Biuro Informacji Kredytowej BIK - Logo

PAKIET BIK

6 pobrań raportu BIK

Alerty BIK przez 12 miesięcy

Monitoring wskaźnika BIK

99 zł / rok

SPRAWDŹ

LUB

1 RAPORT BIK

39 zł / raport

SPRAWDŹ

Usunięcie danych z BIK wasze rozwiązania, pomysły, opinie i doświadczenia:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o