Czym jest zdolność kredytowa? Jak ją zwiększyć i dostać wysoki kredyt?

mężczyzna w garniturze skaczący po szczeblach ku górze

Czym jest zdolność kredytowa? Jak ją zwiększyć i dostać wysoki kredyt?
śr: 5 | opinii: 4
Zdolność kredytowa jest kluczowym elementem podczas starania się o dowolny kredyt w banku. Określa ona maksymalną kwotę, którą bank będzie gotowy Ci pożyczyć. Z drugiej strony jeżeli nie posiadasz zdolności kredytowej to nie otrzymasz kredytu w ogóle. Jako przyszły kredytobiorca musisz więc o nią zadbać, ale najpierw musisz zebrać wszystkie niezbędne informację. Na szczęście trefiłeś w dobre miejsce. Z niniejszego artykułu dowiesz się czym jest zdolność kredytowa, w jaki sposób banki ją obliczają, jak ją sprawdzić i w końcu jak ją poprawić aby otrzymać jak największy kredyt.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest oceną wiarygodności kredytowej dokonywanej na podstawie analizy Twojej sytuacji finansowej przez instytucje udzielającą kredytu. Ocena ta określa maksymalną kwotę, którą możesz pożyczyć i jest składową wielu czynników, które są brane pod uwagę przez banki. Składając wniosek kredytowy możesz mieć pewność, że bank przeanalizuję wszystkie istotne aspekty związane z Twoimi finansami, wysokością Twoich dochodów oraz… życiem prywatnym, na podstawie których będzie mógł ustalić czy udzieli Ci finansowania na daną kwotę, czy też nie. Zdolność kredytowa ma zatem bezpośredni i główny wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez bank.

Posiadanie zdolności kredytowej jest z reguły dookreślone. Oznacza to, że jeżeli ocena Twojej wiarygodności kredytowej jest pozytywna, to instytucja może dookreślić jaką maksymalną kwotę kredytu może Ci udzielić. W przypadku chęci poznania swojej zdolności kredytowej możesz poprosić pracownika banku o symulację, która będzie odpowiedzią na pytania „ile maksymalnie możesz pożyczyć”.

Brak zdolności kredytowej z kolei oznacza, że nie posiadasz możliwości spłaty zobowiązania w ogóle. Zatem bank nie pożyczy Ci pieniędzy, ponieważ w drodze procedowania Twojego wniosku kredytowego stwierdził, że ocena Twojej wiarygodności jest na tyle niska, że pożyczając Ci środki narazi się na zbyt duże ryzyko kredytowe.

Czemu zdolność kredytowa jest ważna?

Zdolność kredytowa klienta jest ważna zarówna dla niego, jak i dla banku. Klient chcąc pożyczyć pieniądze musi być wiarygodny tzn. jego sytuacja finansowa musi dawać konkretne przesłanki przemawiające za tym, że bez komplikacji będzie mógł spłacić swoje zobowiązanie. Gdy jest ona niewystarczająca bank podejmie decyzję, że nie udzieli kredytu w takiej wysokości (proponując niższy) lub odrzuci wniosek kredytowy (pamiętaj, że bank odmawiając kredytu musi podać przyczynę). Dlatego też w interesie klienta jest zadbanie o jak najlepszą zdolność kredytową umożliwiającą mu otrzymanie dowolnego finansowania.

Z perspektywy banku kluczową rolę pełni wspomniane już ryzyko kredytowe. Bank udzielając kredytu osobie fizycznej lub firmie zawsze ponosi pewne ryzyko. Może być ono związane z nieterminowymi płatnościami rat lub całkowitym brakiem spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Celem każdej instytucji jest zatem minimalizacja ryzyka poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur kredytowych m.in poprzez określenie zdolności kredytowej. Gdyby banki i inne instytucje finansowe nie podejmowały decyzji w oparciu o ograniczenie ryzyka i pożyczały wszystkim każdą sumę pieniędzy to w szerszej skali miałoby to bardzo duże i negatywne konsekwencje, które finalnie odbiłyby się negatywnie na całym sektorze bankowym.

Jak banki obliczają zdolność kredytową klienta?

Większość wniosków kredytowych nie ogranicza się jedynie do pól związanych z danymi klienta i wysokością jego zarobków. Oczywiście te kwestie są istotne, jednak bank analizuje sytuację finansową klienta pod różnymi kątami nie ograniczając się jedynie do podstawowych danych. Dlaczego? Analiza, której podejmują się banki musi być bardziej skomplikowana i uwzględniać wiele różnych elementów (od stanu cywilnego klienta, po rodzaj umowy, na podstawie której jest on zatrudniony), ponieważ czym więcej elementów zostanie wziętych pod uwagę tym łatwiej będzie można określić ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy danemu podmiotowi.

Co istotne, zdolność kredytowa jest również zależna od rodzaju produktu kredytowego po który sięgasz. Inną kwotę bank będzie Ci skłonny pożyczyć, gdy Twoim celem będzie zakup nieruchomości, która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu, inna kwota będzie wchodzić w grę w przypadku skonsolidowania obecnych kredytów, a jeszcze inna w przypadku kredytu typowo konsumenckiego. Niezależnie jednak od tego, po jaki rodzaj kredytu sięgniesz, możesz być pewny, że Twoja zdolność kredytowa zostanie określona na podstawie analizy dokonanej w dwóch obszarach, które dotyczą kwestii ilościowych i jakościowych.

Analiza ilościowa

Zdolność kredytowa analizowana sticte pod względem finansowym jest zwana również analizą ilościową. W teorii ma ona większy wpływ na ostateczny wynik Twojej oceny wiarygodności kredytowej. Bank w tej części bierze pod uwagę twarde dane matematyczne, na podstawie których jest wstanie dokładnie sprecyzować, czy będzie Cię stać na oddanie pieniędzy.

Bank robiąc analizę ilościową bierze pod uwagę, takie dane jak:

 • wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • inne zobowiązania, które ponosisz.

 

Bank sprawdza tym samym ile posiadasz „wolnych środków” czyli nadwyżek finansowych, które możesz przeznaczyć na spłatę rat kredytu, o który wnioskujesz. Jest to kluczowa część całej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli Twoje zarobki będą zbyt małe w stosunku do Twoich comiesięcznych kosztów, to niemal ze 100% pewnością możesz być pewny, że Twój wniosek o kredyt zostanie odrzucony.

Inną istotną kwestią braną pod uwagę przez bank jest również to, w jaki sposób oraz w oparciu o jaką umowę uzyskujesz dochody. Zdolność kredytowa osoby zatrudnionej od kilku lat w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony będzie wyższa niż osoby, która dopiero rozpoczęła nową pracę w oparciu o umowę zlecenie. Pewność utrzymywania dochodów przez klienta na obecnym poziomie w przyszłości jest dla banku bardzo istotna.

Analiza jakościowa

Druga część badania zdolności kredytowej klienta polega na analizie danych, które mogą zobrazować inne cechy kredytobiorcy. Chodzi tutaj w dużej mierze o jego możliwości na rynku pracy, sytuację rodzinną oraz skłonności do wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Bank robiąc analizę jakościową bierze pod uwagę takie dane jak:

 • wiek,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • status mieszkaniowy,
 • stan cywilny,
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy u danego pracodawcy,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • historia kredytowa.

 

Jak sam widzisz powyższe dane nie opisują jedynie Twojej sytuacji finansowej, a robią to w znacznie szerszym kontekście. Na ich podstawie bank może znacznie dokładniej określić Twoją zdolność kredytową porównując Cię ze statystycznie najlepiej płacącymi zobowiązania kredytobiorcami. Zauważ, że masz znacznie bardziej ograniczone możliwości do zmiany powyższych danych na korzystniejsze, niż w przypadku analizy ilościowej.

Zdolność kredytowa a historia kredytowa

Historia kredytowa jest bezpośrednio skorelowana ze zdolnością kredytową. Bank weryfikując Twój wniosek kredytowy na pewno sprawdzi jak sobie radziłeś z wywiązywaniem się z wszelkich zobowiązań w przeszłości i będzie dokładnie znał historię spłaty poprzednich oraz bieżących kredytów i pożyczek. Dane te zostaną pozyska od Biura Informacji Kredytowej, czyli instytucji, która zbiera i przetwarza dane na temat kredytobiorców i ich zobowiązań. Dlatego też, jeżeli miałeś duże opóźnienia w płatnościach poszczególnych rat, Twoje szanse na uzyskanie kredytu drastycznie spadają.

Możesz posiadać idealny profil kredytobiorcy, mieć wysokie zarobki w oparciu o umowę o pracę i teoretycznie wysoką zdolność kredytową, a i tak bank może odmówić Ci kredytu po sprawdzeniu Twojej historii kredytowej. Nawet jeżeli Twoja przeszłość w zakresie wywiązywania się z zobowiązań nie jest dobra i musisz tymczasowo zrezygnować z zaciągnięcia kredytu, to dobra informacja jest taka, że możesz ją poprawić. Budowanie historii kredytowej trwa cały czas, zatem możesz poczynić działania zwiększające Twój scoring BIK.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Samodzielne sprawdzenie zdolności kredytowej nie będzie dokładne, gdyż maksymalna kwota, którą możesz pożyczyć, w każdym poszczególnym banku będzie inna. Każda instytucja ma swoją własną metodę, na podstawie której określa zdolność kredytową klienta. Poza tym, musisz mieć na uwadze podstawowe dane, które są niezbędne do przybliżenia Twoich możliwości kredytowych, a o których wspominaliśmy opisując analizę jakościową i ilościową robioną przez bank podczas oceny Twojej zdolności. Dopiero wówczas, uzbrojony w istotne informacje, możesz sprawdzić swoją historię kredytową.

W praktyce, aby sprawdzić swoją zdolność kredytową masz masz dwie możliwości:

 1. sprawdzenie zdolności kredytowej w banku – żeby mieć dokładną informację ile dany bank jest Ci w stanie pożyczyć, najlepiej będzie, jeżeli się do niego wybierzesz i o nią poprosisz. Pamiętaj aby określić jakiego rodzaju kredytu ma dotyczyć. Nie będzie ona taka sama przy każdym z nich. W większości banków tego typu symulacja będzie możliwa i zostanie zrobiona od ręki. Będzie to najbardziej wiarygodne źródło dotyczące Twojej zdolności kredytowej w danej instytucji. Pamiętaj jednak, że podczas szukania możliwości na jak największą sumę kredytu wybierzesz się do wielu banków, a te mogą wysyłać zapytania do BIK. Zbyt duża ich liczba będzie działać negatywnie na Twój scoring, a to może utrudnić Ci pozyskanie kredytu w ogóle.
 2. użycie kalkulatora zdolności kredytowej – możesz skorzystać z kalkulatorów w intetnecie. Dadzą Ci one dość ogólną informację na temat Twoich możliwości kredytowych określając czy możesz starać się o kredyt. Jeżeli wynik symulacji będzie korzystny, to kolejnym krokiem przed podjęciem decyzji o wyborze danego produktu kredytowego będzie skorzystanie z rankingów (znajdziesz je w menu). Pozwoli Ci to na wybranie najtańszego kredytu i tym samym na oszczędności.

 

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeżeli Twoja zdolność kredytowa jest na poziomie, który Cię nie satysfakcjonuje lub nie masz jej w ogóle, to musisz poczynić kroki, które zmienią Twoją sytuację na bardziej korzystną. Poniżej przedstawiamy sześć działań, które możesz podjąć w celu zwiększenia swojej oceny kredytowej. Co istotne, możesz je ze sobą łączyć, jednak nie każde z tych rozwiązań będzie idealne dla Ciebie. Powinieneś przede wszystkim ustalić dlaczego Twoja zdolność kredytowa jest na obecnym poziomie, a następnie podjąć odpowiednie kroki ku jej poprawie.

W celu zwiększenia swojej zdolności kredytowej możesz:

 1. znaleźć lepiej płatną pracę – niskie dochody mogą być powodem niskiej zdolności kredytowej. O ile nie namawiamy do rzucenia obecnej pracy o tyle możesz się za nią rozejrzeć, jeżeli nie stać Cię np. na kupno własnej nieruchomości. Mając większą wypłatę możesz liczyć na większy kredyt. Pamiętaj aby nie rzucać pracy za nim nie znajdziesz nowej. Dodatkowo zwróć uwagę na rodzaj umowy. w oparciu o którą pracujesz. Zmienienie umowy o pracę i zarabianie kilkuset złotych więcej na umowie zlecenie może mijać się z celem.
 2. wziąć kredyt ze współkredytobiorcą – jeżeli powyższa opcja nie wchodzi w grę, to warto zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu ze wzpółkredytobiorcą. Szczególnie zasadne może być wspólne staranie się o kredyt z partnerem lub członkiem rodziny. Pamiętaj jednak, że dodatkowa osoba na umowie kredytowej powinna zwiększać Twoją zdolność kredytową. Jeżeli Twój współkredytobiorca jest w słabej kondycji finansowej lub jest niewiarygodnym kredytobiorcą, zabieg ten może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.
 3. zawrzeć rozdzielność majątkową – sytuacja Twojego współmałżonka może być (jakkolwiek to brzmi) balastem dla Twojej zdolności kredytowej, w szczególności jeśli chodzi o duży kredyt z zabezpieczeniem na nieruchomości. Jeżeli Twój współmałżonek jest bezrobotny, ma złą historię kredytową lub inną cechę, która go dyskwalifikuje jako kredytobiorcę, to warto zastanowić się nad zawarciem rozdzielności majątkowej i samemu wnioskować o docelowy kredyt.
 4. skonsolidować zobowiązania – konsolidacja Twoich zobowiązań może znacząco zwiększyć Twoją zdolność kredytową, która w dużej mierze obliczana jest na podstawie Twoich zarobków i wszelkich wydatków (w tym na obsługę zobowiązań). Jeżeli zamienisz kilka kredytów na jeden z niską ratą, to siłą rzeczy Twoja zdolność kredytowa się zwiększy.
 5. zrezygnować z kart kredytowych i debetów – wszelkiego rodzaju linie kredytowe są brane pod uwagę przez niektóre banki jako zadłużenie i działają na niekorzyść Twojej zdolności kredytowej. Pozbywając się ich, automatycznie się ona zwiększy. Bank wiedząc, że nie masz możliwości zadłużenia się, może Ci bardziej zaufać, co przekłada się bezpośrednio na maksymalną kwotę kredytu.
 6. poprawić historię kredytową – zła przeszłość kredytowa lub jej brak może całkowicie pozbawić Cię możliwości ubiegania się o kredyt. Pierwszym krokiem w celu odbudowy wiarygodności kredytowej powinno byś ściągnięcie raportu BIK, zapoznanie się z nim i poprawienie historii kredytowej.

 

Kolejnym problemem może być już nie tyle zwiększenie swojej zdolności kredytowej, co umiejętne ustalenie warunków, które umożliwią Ci wzięcie kredytu. Gdy nie masz czasu i możliwości, aby poczynić działania zwiększające Twoją ocenę kredytową, warto zastanowić się nad zmianą warunków kredytowych.

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa otrzymania kredytu możesz:

 1. zmniejszyć kwotę kredytu – jeżeli Twoja zdolność kredytowa jest ograniczona do pewnej kwoty, warto zastanowić się nad zejściem ze swoich wymagań. Z reguły lepiej dostać kredyt mniejszy, niż w ogóle go nie otrzymać. Oczywiście Twoja decyzja w tym zakresie jest zależna od tego, czy Twój cel zostanie zrealizowany za mniejsze środki niż zakładałeś pierwotnie.
 2. wydłużyć okres spłaty – jak już wiesz, analiza ilościowa Twojej zdolności kredytowej uwzględnia stosunek zarobków do wydatków w okresie trwania umowy kredytowej. Zwiększając okres spłaty zmniejszasz swoją comiesięczną ratę, a to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania kredytu.

 

Zdolność kredytowa przy konkretnym produkcie kredytowym

Bank zweryfikuje Twoją zdolność kredytową niezależnie od rodzaju kredytu, o jaki będziesz się ubiegał. Sam proces badania Twojej zdolności kredytowej nie będzie się od siebie zbytnio różnił. Dlatego też czynnik, który powoduje brak jakiekolwiek zdolności kredytowej w stosunku to jednego produktu kredytowego, z dużą dozą prawdopodobieństwa wykluczy również oferty innego rodzaju. Nie jest to jednak regułą.

Twoja zdolność kredytowa zostanie sprawdzona, jeżeli będziesz ubiegał się o:

 • kredyt gotówkowy – najpopularniejszy kredyt, brany w celach typowo konsumenckich. Maksymalna długość spłaty z reguły nie przekracza 10 lat. Sprawdzenie przez bank zdolności kredytowej jest standardowe.

AION – nieaktywne

Aion Bank - Logo

Oprocentowanie
6,70%

RRSO
6,77%

Prowizja
0,00%

 • kredyt hipoteczny – jego spłata trwa nawet kilkadziesiąt lat i wiąże się z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości. Wpływa to znacznie na zdolność kredytową i klient może pożyczyć dużo więcej niż w przypadku kredytu bez zabezpieczenia. Przy ocenie możliwości kredytowych bardzo istotna może być dla banku trwałość zatrudnienia.

Oprocentowanie
2,32%

RRSO
2,80%

Prowizja
0,00%

 • kredyt konsolidacyjny – to spłata kilku różnych kredytów jednym. Jeżeli posiadasz kilka zobowiązań, to Twoja zdolność kredytowa znacząco się obniża i z trudnością możesz ubiegać się o kolejny kredyt. Sytuacja nieco zmienia się, gdy połączysz zobowiązania i płacisz niższą ratę. Przy tego typu kredycie możesz nie tylko spłacić dotychczasowe zobowiązania ale również „dobrać” gotówkę. Będzie to o wiele łatwiejsze niż otrzymanie kolejnego kredytu gotówkowego.
>> NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA OFERTA <<

Oprocentowanie
9,49%

RRSO
9,92%

Prowizja
od 0%

 • kredyt refinansowy – w tym przypadku zastępujesz stary kredyt nowym, który jest oferowany na korzystniejszych warunkach. Jeżeli Twoja zdolność kredytowa pozwoliła Ci na kredyt w przeszłości, kredyt spłacałeś rzetelnie i nie zmieniły się warunki wpływające na ocenę Twojej wiarygodności kredytowej, to otrzymanie kredytu refinansowego nie powinno być problemem.
 • kartę kredytową – Twoja zdolność kredytowa jest bezpośrednio skorelowana z tym, na jaki maksymalny poziom limitu kredytowego możesz liczyć. Czym bank lepiej Cię oceni, tym do większej gotówki będziesz miał dostęp. Oczywiście w przypadku braku zdolności, Twój wniosek o kartę kredytową zostanie odrzucony.
 • chwilówkę – krótkoterminowa pożyczka, którą musisz zwrócić w tej samej wysokości (o ile jest to darmowa chwilówka), z reguły termin na zwrot to 30 – 60 dni. W znacznej większości firmy pożyczkowe sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów, jednak nie robią tego tak restrykcyjnie jak banki.
 • pożyczkę na raty – pożyczka pod wieloma względami podobna do kredytu gotówkowego. Pożyczasz określoną sumę, a następnie spłacasz ją w ratach. W przypadku określania zdolności kredytowej wnioskującego o pożyczkę na raty, sytuacja jest taka sama jak w przypadku chwilówki i jest bardziej dostępna niż kredyt bankowy. Miej na uwadze, że o ile łatwiej jest otrzymać pożyczkę na raty, o tyle musisz się liczyć z większymi kosztami.

 

Czy pożyczka bez zdolności kredytowej jest możliwa?

Nie ulega wątpliwości, że Twoja zdolność kredytowa zostanie sprawdzona we wszystkich bankach (niezależnie od tego, o jaki produkt kredytowy będziesz wnioskował) oraz w znacznej większości firm pożyczkowych. Wiedz jednak, że nie we wszystkich, ponieważ istnieją instytucje, które mogą zaoferować Ci pożyczkę pomimo złej sytuacji finansowej lub/i braku zdolności kredytowej. Oczywiście tego typu finansowanie jest droższe, ponieważ firma pożyczkowa przy tego typu produkcie pożyczkowym ponosi bardzo duże ryzyko. W przypadku większej pożyczki może się zdarzyć, że będziesz musiał liczyć się z ustanowieniem zabezpieczenia, jednak nie jest to regułą.

Pożyczki tego typu są popularne, jednak liczba firm udzielających pożyczek osobom bez zdolności kredytowej i bez sprawdzania baz BIK, KRD, BIG jest dość niewielka. Musisz wiedzieć gdzie szukać, żeby po pierwsze znaleźć odpowiednią firmę, a po drugie nie przepłacić.

Jeżeli masz niewystarczającą zdolność kredytową aby otrzymać kredyt w banku, sprawdź::

 

Smartney - Logo

Czas wypłaty
15 minut

Kwota pożyczki
3 000 – 60 000 PLN

Okres spłaty
6 – 84 miesięcy

SPRAWDŹ
TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE

 

Smartney - Logo

Czas wypłaty
15 minut

Kwota pożyczki
3 000 – 60 000 PLN

Okres spłaty
6 – 84 miesięcy

SPRAWDŹ

Zdolność kredytowa wasze komentarze, opinie i doświadczenia:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o